In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu vijf jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het TechniekpactPBT en de Rijksoverheid, geeft u hierin inzicht.

Update van kwartaalcijfers vraag naar technici

In 2018 kwartaal 1 en 2 was er een flink stijgende vraag naar technici. In februari 2019 worden nieuwe kwartaalcijfers gepubliceerd. 

Over het Techniekpact

Het Nationaal Techniekpact is door ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ondertekend. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Er zijn reeds goede resultaten behaald en anderzijds is urgentie op verschillende thema's nog hoog. 

Aan de slag met de cijfers

De Monitor Techniekpact is een digitaal product. Op deze site kunt u zelf aan de slag met de cijfers, door middel van de interactieve grafieken. Zo kunt u per grafiek of tabel de filters gebruiken die voor u interessant zijn. Daarna kunt u de figuur opslaan als afbeelding of PDF, downloaden als CSV-bestand (bijvoorbeeld te openen in Excel), of printen. Handig voor een presentatie of in een verslag. 

Highlights 2018

 

2.650

leerlingen en leerkrachten woonden een collegetour van André Kuipers bij

19%

van vmbo-bb/kb/gl leerlingen kiest een bètatechnische richting

50%

van de havo/vwo-leerlingen kiest een N-profiel
 

 

 

29%

van de mbo-studenten kiest voor bètatechniek

29%

van hbo/wo-studenten kiezen voor bètatechniek

3%

beroepsgericht binnen 2e graads lerarenopleidingen

1,49 miljoen

personen werkzaam in een technisch beroep