In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu zeven jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft u hierin inzicht.

Release van Techniekpact monitor 2020

Op 15 juni 2020 is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd. Dit betekent een update van de cijfers over techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

In het kort zien we de volgende trends:

Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei te zien van het aantal personen met een technisch beroep. Tussen 2013 en 2019 is het aantal personen met een technisch beroep met ruim 13% toegenomen. In aantallen zijn er sinds 2013 187.000 personen met een technisch beroep bijgekomen, waardoor het totaalaantal uitkomt op 1.582.000 personen in 2019. Dit zijn cijfers van afgelopen jaar, vóór de uitbraak van het coronavirus in 2020.

Het aantal vrouwen met een technisch beroep groeit sneller dan het aantal mannen. In 2019 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 9% toegenomen ten opzichte van 2018. Het aantal mannen is in die periode met 3% toegenomen. Afgelopen jaar is het aantal vrouwen met een technische baan dus 3 keer zo snel gestegen het aantal mannen met een technische baan.

In het hoger onderwijs is het afgelopen diplomajaar het aandeel technisch gediplomeerden toegenomen, van 25% in 2017/18 naar 26% in 2018/19. In het mbo is het aandeel in technisch gediplomeerden in diezelfde periode toegenomen van 28% naar 29%.

Aan de andere kant is de instroom in technische profielen en studies licht gedaald. In het vmbo (bb/kb/gl) is het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel afgenomen van 20% naar 19% tussen 2018/19 en 2019/20. In vmbo-TL is het aandeel betatechnisch gediplomeerden het laatste jaar gedaald van 41% naar 40%. Bij havo/vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel gedaald van 49% naar 48%.

Op het mbo is sprake van een lichte daling van het aandeel instromende studenten in technische opleidingen van 29% in 2018/19 naar 28% in 2019/20. In het hoger onderwijs is exact dezelfde trend zichtbaar: in het laatste jaar is het aandeel studenten dat kiest voor een betatechnische opleiding eveneens afgenomen van 29% naar 28%.

De cijfers kunt u vinden onder verschillende tabbladen van de website.

Over het Techniekpact

Het Nationaal Techniekpact is door ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ondertekend. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Er zijn reeds goede resultaten behaald en anderzijds is urgentie op verschillende thema's nog hoog. 

Aan de slag met de cijfers

De Monitor Techniekpact is een digitaal product. Op deze site kunt u zelf aan de slag met de cijfers, door middel van de interactieve grafieken. Zo kunt u per grafiek of tabel de filters gebruiken die voor u interessant zijn. Daarna kunt u de figuur opslaan als afbeelding of PDF, downloaden als CSV-bestand (bijvoorbeeld te openen in Excel), of printen. Handig voor een presentatie of in een verslag. 

Highlights 2020

 

17.000

leerlingen en leerkrachten woonden een collegetour van André Kuipers bij

19%

van vmbo-bb/kb/gl leerlingen kiest een bètatechnische richting

48%

van de havo/vwo-leerlingen kiest een N-profiel
 

 

 

28%

van de mbo-studenten kiest voor bètatechniek

28%

van hbo/wo-studenten kiezen voor bètatechniek

3%

beroepsgericht binnen 2e graads lerarenopleidingen

1,58 miljoen

personen werkzaam in een technisch beroep