In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu zes jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft u hierin inzicht.

Release van Techniekpact monitor 2019

Tijdens de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact op 20 mei 2019 is ook de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepresenteerd. Dit betekent een update van de cijfers over techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

In het kort zien we de volgende trends:

  • In het onderwijs is het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bachelor en masterdiploma's is afgelopen jaar (jaren) wel toegenomen.
  • Vacatures voor bètatechnische docenten zijn vaak moeilijk vervulbaar. Het aantal gegeven bètatechnische lesuren is laatste jaren gestegen. 
  • De omvang van de technische arbeidsmarkt is 1,53 miljoen personen, dit is 20% van de werkende beroepsbevolking. Van de werkende mannen heeft 32% een technische baan; van de werkende vrouwen 6%. Het aandeel vrouwen in een technisch beroep is wel licht aan het toenemen.
  • Tussen 2013 en 2018 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 24% gestegen.
  • De vraag op de arbeidsmarkt naar techniek en ICT is laatste jaren flink toegenomen. Het aantal technische en ICT vacatures is gegroeid. De omvang van de technische beroepsbevolking is eveneens toegenomen. Met name het aantal ICT'ers is sinds 2013 gegroeid, met 81.000 personen. 
  • De werkloosheid onder technisch opgeleiden is laag: 3,1% t.o.v. landelijk 4,8% over 2018.

De cijfers kunt u vinden onder verschillende tabbladen van de website.

Over het Techniekpact

Het Nationaal Techniekpact is door ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ondertekend. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Er zijn reeds goede resultaten behaald en anderzijds is urgentie op verschillende thema's nog hoog. 

Aan de slag met de cijfers

De Monitor Techniekpact is een digitaal product. Op deze site kunt u zelf aan de slag met de cijfers, door middel van de interactieve grafieken. Zo kunt u per grafiek of tabel de filters gebruiken die voor u interessant zijn. Daarna kunt u de figuur opslaan als afbeelding of PDF, downloaden als CSV-bestand (bijvoorbeeld te openen in Excel), of printen. Handig voor een presentatie of in een verslag. 

Highlights 2019

 

3.300

leerlingen en leerkrachten woonden een collegetour van André Kuipers bij

20%

van vmbo-bb/kb/gl leerlingen kiest een bètatechnische richting

49%

van de havo/vwo-leerlingen kiest een N-profiel
 

 

 

29%

van de mbo-studenten kiest voor bètatechniek

29%

van hbo/wo-studenten kiezen voor bètatechniek

3%

beroepsgericht binnen 2e graads lerarenopleidingen

1,53 miljoen

personen werkzaam in een technisch beroep