In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu vier jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact en PBT, geeft u hierin inzicht.

Over het Techniekpact

Het Nationaal Techniekpact is door ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ondertekend. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Daarom is op 18 april 2016 een geactualiseerd Nationaal Techniekpact gepresenteerd met twaalf doelen. Deze doelen, deels nieuw geformuleerd en in lijn met de al gemaakte afspraken uit 2013, bieden voor alle betrokken partners de basis om gericht acties op voort te zetten en te starten, resultaten te boeken en verdere samenwerking te realiseren.

Aan de slag met de cijfers

De Monitor Techniekpact is in een nieuw, digitaal jasje gegoten. Op deze site kunt u zelf aan de slag met de cijfers, door middel van de interactieve grafieken. Zo kunt u per grafiek of tabel de filters gebruiken die voor u interessant zijn. Daarna kunt u de figuur opslaan als afbeelding of PDF, downloaden als CSV-bestand (bijvoorbeeld te openen in Excel), of printen. Handig voor een presentatie of in een verslag. 

Highlights 2017

 

4.185

basisscholen bereikt binnen de W&T-netwerken

22%

van de vmbo-bb/kb-leerlingen kiest voor bètatechniek

50%

van de havo/vwo-leerlingen kiest een N-profiel

 

 

32%

van de mbo-studenten kiest voor bètatechniek

29%

van hbo/wo-studenten kiezen voor bètatechniek

3%

beroepsgericht binnen 2e graads lerarenopleidingen

1,49 miljoen

personen werkzaam in een technisch beroep