Arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarkt: de wereld zal zowel maatschappelijk als economisch ingrijpend veranderen. Er zullen nieuwe beroepen en werkvormen ontstaan, terwijl er ook beroepen verdwijnen en bestaande functies zullen veranderen. Dit stelt eisen aan de huidige werkenden, zowel aan technici als niet-technici. ICT-vaardigheden worden steeds belangrijker en de houdbaarheid van beroepskennis wordt korter. Dit maakt het op peil houden van kennis nog belangrijker, net als het creëren van een cultuur waarin een leven lang blijven leren voor zowel werkgevers als werknemers een vanzelfsprekendheid is.

De eerste sectie van deze pagina 'Vraag naar techniek en ICT' bevat cijfers en informatie over de arbeidsmarktvraag naar techniek en ICT. In de tweede sectie 'Technische sectoren en beroepen' zijn data te vinden over veelvoorkomende technische beroepen en de grootte van technische sectoren. In de derde sectie 'Kenmerken technische professionals' is beschreven welk deel van de personen in technische beroepen een technische opleiding heeft gehad, op welk niveau zij zijn opgeleid en wat de verhouding is tussen mannen en vrouwen.

Vraag naar techniek en ICT

Het aantal vacatures in techniek en ICT stijgt. Ook zijn er signalen dat vacatures voor bepaalde technische en ICT beroepen lastig vervuld kunnen worden. Hoe staat het met de krapte op de technische arbeidsmarkt en om welke beroepen gaat het? Hoe groot is de werkloosheid onder personen met een technische opleidingsachtergrond?

loading...

Landelijk

landelijk

Vacatures in de techniek

De vraag naar technische beroepen is de afgelopen drie jaar gestegen. In het vierde kwartaal van 2018 waren er naar schatting 71.300 openstaande vacatures in de techniek, ten opzichte van 41.200 aan het begin van 2016.1

De stijging in het aantal technische vacatures doet zich voor op alle niveaus. In het vierde kwartaal van 2018 waren er naar schatting 8.100 openstaande vacatures voor het hogere beroepsniveau (t.o.v. 4.500 begin 2016), 30.800 voor het middelbare segment (t.o.v. 16.700 begin 2016) en 32.400 voor het lager beroepsniveau/basisvakmanschap (t.o.v. 20.000 begin 2016).

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Noordwest

Landsdeel noordwest

Vacatures in de techniek

In landsdeel Noordwest is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in technische beroepen 16.400.1 Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 9.800 vacatures.

De grootste stijging vindt plaats op middelbaar beroepsniveau, namelijk van 4.100 vacatures in het eerste kwartaal van 2016 tot 7.800 vacatures in het vierde kwartaal van 2018.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251
loading...

Noord

Landsdeel noord

Vacatures in de techniek

In landsdeel Noord is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in technische beroepen 4.800.1 Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 2.500 vacatures. 

De grootste stijging vindt plaats op het basisberoepsniveau, namelijk van 1.200 vacatures in het eerste kwartaal van 2016 tot 2.400 vacatures in het vierde kwartaal van 2018.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Oost

Landsdeel oost

Vacatures in de techniek

In landsdeel Oost is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in technische beroepen 13.700.1 Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 6.900 vacatures.

De grootste stijging vindt plaats op het basisberoepsniveau, namelijk van 3.300 vacatures in het eerste kwartaal van 2016 tot 6.700 vacatures in het vierde kwartaal van 2018.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Zuidoost

Landsdeel zuidoost

Vacatures in de techniek

In landsdeel Zuidoost is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in technische beroepen 16.200.1 Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 9.300 vacatures. 

De grootste stijging vindt plaats op middelbaar beroepsniveau, namelijk van 3.600 vacatures in het eerste kwartaal van 2016 tot 6.600 vacatures in het vierde kwartaal van 2018.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Zuidwest

Landsdeel zuidwest

Vacatures in de techniek

In landsdeel Zuidwest is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in technische beroepen 18.400.1 Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 11.800 vacatures.

De grootste stijging vindt plaats op middelbaar beroepsniveau, namelijk van 4.800 vacatures in het eerste kwartaal van 2016 tot 8.000 vacatures in het vierde kwartaal van 2018.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Landelijk

landelijk

Vacatures in de ICT

Een vergelijkbare, maar minder sterke trend kan worden waargenomen binnen de ICT beroepen. In het vierde kwartaal van 2018 waren er naar schatting 15.100 openstaande vacatures in de ICT, ten opzichte van 11.100 aan het begin van 2016.1 In lijn met deze stijging blijkt uit de conjunctuurenquête van het CBS dat meer dan 40% van de werkgevers in de ICT-dienstverlening productiebelemmeringen ervaart vanwege een tekort aan personeel in januari 2018.2 Het UWV verwacht dat de krapte in zowel de techniek als ICT de komende jaren zal voortduren.3

De stijging in het aantal ICT-vacatures doet zich voor op zowel het middelbare als op het hogere beroepsniveau, waarbij de stijging iets sterker is op het hogere beroepsniveau. Op het lagere beroepsniveau zijn geen ICT vacatures. In het vierde kwartaal van 2018 waren er naar schatting 10.300 openstaande vacatures voor het hogere beroepsniveau (t.o.v. 7.600 begin 2016) en 4.800 voor het middelbare segment (t.o.v. 3.400 begin 2016).

loading...

Noordwest

Landsdeel noordwest

Vacatures in de ict

In landsdeel Noordwest is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in ICT beroepen 6.100.1  Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 4.600 vacatures.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Noord

Landsdeel noord

Vacatures in de ict

In landsdeel Noord is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in ICT beroepen 600.1  Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 500 vacatures.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Oost

Landsdeel oost

Vacatures in de ICT

In landsdeel Oost is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in ICT beroepen 2.300.1  Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 1.500 vacatures.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Zuidoost

Landsdeel zuidoost

Vacatures in de ICT

In landsdeel Zuidoost is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in ICT beroepen 2.300.1  Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 1.700 vacatures.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.
loading...

Zuidwest

Landsdeel zuidwest

Vacatures in de ict

In landsdeel Zuidwest is in het vierde kwartaal van 2018 het aantal openstaande vacatures in ICT beroepen 3.600.1 Dit is een stijging ten opzichte van begin 2016. Toen waren er 2.500 vacatures.

 • 1. Bron: UWV. In 2017 heeft UWV de methodiek om een schatting van de vacaturemarkt te maken gewijzigd. Deze wijziging betekent een verbeterde schatting van vacatures waarbij via intermediairs wordt geworven. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van eerder gepubliceerde aantallen. Zie ook: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012251.

Krapteberoepen in de techniek

Het UWV ziet in zomer en najaar van 2018 dat er in de techniek op verschillende niveaus sprake is van moeilijk vervulbare vacatures. In de techniek bevinden de meeste krapteberoepen zich op middelbaar beroepsniveau.1

Dit zijn de krapteberoepen, uitgesplitst per beroepsniveau:

 • Lager beroepsniveau/basisvakmanschap: binnen het lager beroepsniveau hebben de krapteberoepen vooral betrekking op de bouw. Het gaat om de functies hulparbeiders bouw, grondwerkers weg- en waterbouw en slopers bouw/asbestverwijderaars.
 • Middelbaar beroepsniveau/specialistisch vakmanschap: er is krapte in enkele tientallen beroepen in verschillende richtingen zoals bouw, installatietechniek, industrie en autotechniek. Een greep uit de beroepen: loodgieters, elektriciens, stratenmakers, rioleringsmedewerkers, schilders, dakdekkers, glaszetters, lassers, operators procesindustrie/voedingsindustrie, autotechnici en CNC-verspaners/-programmeurs. Ook is er behoefte aan tekenaars, werkvoorbereiders en calculators in zowel bouw, installatie- en elektrotechniek als werktuigbouw.
 • Hoger en wetenschappelijk beroepsniveau: projectleiders/ontwerp-constructeurs in zowel bouw, installatietechniek als werktuigbouw, procestechnologen, ontwerpers industriële automatisering, embedded software engineers en technisch-commercieel personeel. Daarnaast is er een tekort aan docenten natuurkunde, scheikunde, wiskunde, techniek en ICT.
 • 1. Bron: UWV

Krapteberoepen in de ICT

Binnen de ICT is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt.1 50% van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Geen enkele andere beroepsrichting kent zo’n sterke mate van krapte. De krapte in de ICT komt met name voor op hbo-niveau: 80% van de moeilijk vervulbare vacatures gaat om hbo-functies. 14% van de moeilijk vervulbare ICT vacatures zijn op wo-niveau en 5% op mbo-niveau. Krapteberoepen zijn programmeurs/developer specifieke talen (.NET, java, C, C#, PHP), BI-specialisten, data-scientists, netwerkbeheerders, testdevelopers, securityspecialisten, architecten ICT en systeemontwikkelaars.

loading...

Landelijk

landelijk

WERKLOOSHEID ONDER personen met een technische opleidingsachtergrond

De werkloosheid onder personen met een technische opleidingsachtergrond is het afgelopen jaar aanzienlijk afgenomen: van 5,1% in 2016 tot 4,0% in 2017. Dit is lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 5,9% in 2017.1

Technisch opgeleiden jonger dan 35 jaar (5%) en ouder dan 55 jaar (5,5%) zijn relatief vaker werkloos dan de technici tussen de 35 en 54 jaar (3%). In absolute aantallen gaat het om 22.000 personen onder 35 jaar, 25.000 personen tussen de 35 en 54 jaar en 17.000 personen boven de 55 jaar.

Lager opgeleide technici zijn relatief vaker werkloos (5,7%) dan middelbaar (3,9%) en hoger opgeleide (3,3%) technici. In 2017 waren er 17.000 lager opgeleide, 28.000 middelbaar opgeleide en 19.000 hoger opgeleide technici werkloos.

Tussen 2016 en 2017 is het percentage werkloze technische vrouwen 2,2 procentpunt afgenomen van 8,6% naar 6,4%. Bij mannen is het 1 procentpunt afgenomen van 4,7% naar 3,7%. In totaal waren in 2017 13.000 vrouwen en 51.000 mannen met een technische opleidingsachtergrond werkloos.

loading...

Noordwest

Landsdeel Noordwest

WERKLOOSHEID ONDER personen met een TECHNIsche opleidingsachtergrond

Het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden is in landsdeel Noordwest 4,6% (18.000 personen). Dit percentage ligt boven het landelijke gemiddelde van 4,0% (van personen met een technische opleidingsachtergrond). Ten opzichte van vorig jaar is het werkloosheidspercentage met 0,4 procentpunt afgenomen. Vorig jaar was het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden 5,0%.

loading...

Noord

Landsdeel Noord

WERKLOOSHEID ONDER personen met een technische opleidingsachtergrond

Het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden is in landsdeel Noord 5,1% (8.000 personen). Dit percentage ligt boven het landelijke gemiddelde van 4,0% (van personen met een technische opleidingsachtergrond). Ten opzichte van vorig jaar is het werkloosheidspercentage met 1,3 procentpunt afgenomen. Vorig jaar was het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden 6,4%.

loading...

Oost

Landsdeel Oost

WERKLOOSHEID ONDER personen met een technische opleidingsachtergrond

Het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden is in landsdeel Oost 4,0% (12.000 personen). Dit percentage ligt op het landelijke gemiddelde (van personen met een technische opleidingsachtergrond). Ten opzichte van vorig jaar is het werkloosheidspercentage met 1,7 procentpunt afgenomen. Vorig jaar was het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden 5,7%.

loading...

Zuidoost

Landsdeel Zuidoost

WERKLOOSHEID ONDER personen met een technische opleidingsachtergrond

Het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden is in landsdeel Zuidoost 2,7% (8.000 personen). Dit percentage ligt onder het landelijke gemiddelde van 4,0% (van personen met een technische opleidingsachtergrond). Ten opzichte van vorig jaar is het werkloosheidspercentage met 1,3 procentpunt afgenomen. Vorig jaar was het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden 4,0%.

loading...

Zuidwest

Landsdeel zuidwest

WERKLOOSHEID ONDER personen met een technische opleidingsachtergrond

Het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden is in landsdeel Zuidwest 3,9% (17.000 personen). Dit percentage ligt net onder het landelijke gemiddelde van 4,0% (van personen met een technische opleidingsachtergrond). Ten opzichte van vorig jaar is het werkloosheidspercentage met 1,1 procentpunt afgenomen. Vorig jaar was het werkloosheidspercentage onder technisch opgeleiden 5,0%.

Technische sectoren en beroepen

Een deel van de mensen met een technisch beroep werkt in een technische sector. Wat zijn de grootste technische sectoren? Wat zijn de meest voorkomende technische beroepen? In welke niet-technische beroepen werken veel mensen met een technische opleiding?

loading...

Landelijk

landelijk

VERDELING BANEN PER technische sector

Van de 1.488.000 personen met een technisch beroep is 54% (803.000 personen) werkzaam in één van de zeven technische sectoren. Dit percentage is afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het is 1 procentpunt lager dan in 2016; toen werkte 55% van de personen met een technisch beroep in een technische sector. De bouw- en metaalindustrie blijven net als de voorgaande jaren de twee grootste sectoren. Zij vertegenwoordigen samen 54% van het aantal technische beroepen binnen de technische sectoren.

loading...

Noordwest

Landsdeel noordwest

VERDELING BANEN PER technische sector

In landsdeel Noordwest zijn 352.000 mensen actief in een technisch beroep. 47% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 37% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de ICT-sector met een aandeel van 20%. Dit ligt ruim boven het landelijke aandeel van 13% werkenden in de ICT.

loading...

Noord

Landsdeel noord

VERDELING BANEN PER technische sector

In landsdeel Noord zijn 151.000 mensen actief in een technisch beroep. 60% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 34% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de metaalsector met een aandeel van 21%

loading...

Oost

Landsdeel oost

VERDELING BANEN PER technische sector

In landsdeel Oost zijn 290.000 mensen actief in een technisch beroep. 58% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 33% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de metaalsector met een aandeel van 22%.

loading...

Zuidoost

Landsdeel zuidoost

VERDELING BANEN PER technische sector

In landsdeel Zuidoost zijn 282.000 mensen actief in een technisch beroep. 60% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De metaal is met een aandeel van 29% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de bouw met een aandeel van 28%.

loading...

Zuidwest

Landsdeel zuidwest

VERDELING BANEN PER technische sector

In landsdeel Zuidwest zijn 411.000 mensen actief in een technisch beroep. 51% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 36% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de metaalsector met een aandeel van 16%.

loading...

Verdeling technische beroepen per sector naar achtergrondkenmerken

Er is variatie in het opleidingsniveau van werknemers in verschillende sectoren. Van de personen in de ICT-sector met een technisch beroep is 67% hoogopgeleid. De bouw en overige industrie zijn sectoren met relatief weinig hoogopgeleide personen met een technisch beroep (respectievelijk 8% en 11%).

Het aandeel vrouwen binnen de groep werkzame personen met een technisch beroep is nog steeds het hoogst binnen de voedingsmiddelenindustrie (26%), terwijl het aandeel vrouwen binnen de groep werkzame personen met een technisch beroep het laagst is binnen de bouwindustrie (1%).

In bijna alle sectoren is het aandeel 55-plussers toegenomen ten opzichte van 2016, alleen in de bouw is een lichte daling te zien. De leeftijdsverdeling van werkenden in een technisch beroep verschilt tussen sectoren. Van de personen met een technisch beroep in de sector overige industrie is het aandeel 55-plussers relatief gezien het hoogst (26%). In de ICT-sector is van de personen met een technisch beroep 38% jonger dan 35 jaar en 9% 55 jaar of ouder.

loading...

De meest voorkomende technische beroepen

De meest voorkomende technische beroepen waarbinnen personen werkzaam zijn, per opleidingsniveau:

 • Lager opgeleiden: timmerlieden, hulpkrachten bouw en industrie, productiemachinebedieners, bouwarbeiders ruwbouw, elektriciens en elektronicamonteurs, metaalbewerkers en constructiewerkers en bouwarbeiders afbouw (samen 54% of 187.920 personen);
 • Middelbaar opgeleiden:elektriciens en elektronicamonteurs, technici bouwkunde en natuur, software- en applicatieontwikkelaars, timmerlieden, productiemachinebedieners, automonteurs en machinemonteurs (samen 45% of 301.500 personen);
 • Hoger opgeleiden: software- en applicatieontwikkelaars, ingenieurs (geen elektrotechniek)1, technici bouwkunde en natuur, databank- en netwerkspecialisten, biologen en natuurwetenschappers, architecten en gebruikersondersteuners ICT (samen 83% of 371.010 personen).
 • 1. Ingenieurs (geen elektrotechniek): Deze beroepsgroep omvat de industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs, weg- en waterbouwkundigen, milieutechnologen, werktuigbouwkundigen, chemisch ingenieurs, mijnbouwkundigen, metaalkundigen en materiaalkundigen
loading...

Grootte van bedrijven waar mensen met een technisch beroep werken

50% van de personen met een technisch beroep werkt in een bedrijf van meer dan honderd werknemers (‘groter bedrijf’). 46% van de personen met een technisch beroep werkt in een bedrijf met minder dan honderd werknemers (‘kleiner bedrijf’). Deze verhouding verschilt van de landelijke referentie van 61% werknemers in een groter bedrijf en 39% werknemers in een kleiner bedrijf.1 Personen met een technisch beroep werken dus relatief vaker bij kleinere bedrijven dan personen met andere functies.

Relatief meer vrouwen, hoogopgeleiden en personen met een hogere leeftijd werken in technische functies bij grotere bedrijven dan bij kleinere bedrijven. Vrouwen met een technisch beroep werken in 61% van de gevallen bij een groter bedrijf, bij mannen is dit 49%. Personen met een hoog opleidingsniveau in een technische functie, werken relatief vaak bij een groter bedrijf (62%, tegenover 36% bij een kleiner bedrijf). 57% van de 55-plussers in een technisch beroep werkt in een bedrijf van honderd of meer werknemers, terwijl 37% van de 55-plussers met een technisch beroep in een kleiner bedrijf werkt.

 • 1. Bron: CBS https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83583NED/table?ts=1526292892001 De cijfers zijn niet volledig vergelijkbaar omdat de methodes waarop de cijfers zijn verkregen verschillen. De cijfers van de landelijke referentie zijn samengesteld uit het Bedrijvenregister en de loonadministratie (UWV en Belastingdienst) en zijn daarmee een integrale waarneming. De cijfers van technische beroepen en bedrijfsgroottes zijn afkomstig uit een steekproef, de Enquête Beroepsbevolking (CBS). Daardoor zijn die cijfers een schatting van werkelijke aantallen.
loading...

Keuze voor technische en niet-technische beroepen door personen met een technische opleidingsachtergrond

Een significant deel van de mensen met een technische opleidingsachtergrond, gaat aan de slag in een niet-technisch beroep. Het percentage technisch opgeleiden dat niet in de techniek werkt neemt toe met de leeftijd: in 2017 gaat het bij technici onder de 35 jaar om 36%, voor technici tussen de 35 tot en met 54 jaar om 43%, terwijl het bij de 55-plussers om 47% gaat. Met name hoogopgeleide 55-plussers met een technische studieachtergrond werken in niet-technische beroepen. Relatief weinig vrouwen met een technische opleiding werken in een technisch beroep: 24% ten opzichte van 56% van de mannen.

loading...

Niet-technische beroepen waarin personen met een technische opleidingsachtergrond werken

42% van de personen met een technische achtergrond, werkt in een niet-technisch beroep. De beroepen waar zij vaak in terecht komen, zijn:
 • Lager opgeleide technici: vrachtwagenchauffeur, lader, losser en vakkenvuller of bediener mobiele machines (samen 27% van de niet-technische beroepen).
 • Middelbaar opgeleide technici: transportplanner en logistiek medewerker, verkoopmedewerker detailhandel of bediener mobiele machines (samen 21% van de niet-technische beroepen).
 • Hoger opgeleide technici: bedrijfskundige en organisatieadviseur, transportplanner en logistiek medewerker of manager productie (samen 17% van de niet-technische beroepen).

Kenmerken technische professionals

Er zijn bijna 1,5 miljoen personen met een technisch beroep in Nederland. Hebben zij een technische opleiding gehad en op welk niveau zijn zij opgeleid? Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen? 

loading...

Werkzaam in de techniek

In Nederland hebben in 2017 1.488.000 mensen een technisch beroep. Het aantal mensen met een technisch beroep is in 2017 heel licht gestegen met 0,067% (1.000 personen) ten opzichte van 2016.

56% van de mensen die in 2017 een technisch beroep uitvoerden, is technisch opgeleid. In 2016 was dit nog 57%. Het aandeel dat werkzaam is in een technisch beroep en geen technische opleiding heeft gevolgd is 39%. Van 5% van de personen die werkt in de techniek is de opleiding onbekend. Er zijn verschillen tussen opleidingsniveaus; op lager beroepsniveau hebben werkenden in de techniek minder vaak een technische opleiding gevolgd (44%) dan op middelbaar (60%) en hoger beroepsniveau (62%).

loading...

Werkenden in de techniek naar opleidingsniveau

Het grootste gedeelte van de personen dat in 2017 werkzaam was in een technisch beroep, is middelbaar opgeleid (46%). Vrouwen in een technisch beroep zijn relatief vaak hoogopgeleid: 42% van de vrouwen met een technisch beroep heeft een hbo- of wo-opleiding, ten opzichte van 29% van de mannen met een technisch beroep. Personen tot en met 54 jaar met een technisch beroep zijn relatief vaker hoogopgeleid (32%) dan personen van 55 jaar of ouder die werken in de techniek (23%).1

 • 1. Door afronding tellen percentages niet altijd op tot 100%.
loading...

Kenmerken van werkenden in de techniek: geslacht

Van alle personen die in 2017 werkzaam waren in een technisch beroep, is 13% vrouw. Het percentage vrouwen is in de periode 2013-2017 licht toegenomen met 1 procentpunt. Dit komt door een lichte stijging van het percentage lager en middelbaar opgeleide vrouwen dat werkt in de techniek. Onder hoogopgeleiden die werken in de techniek is het aandeel vrouwen hoger dan onder middelbaar en lager opgeleiden die werken in de techniek. Het gaat om 17% vrouwen onder de hoogopgeleide werkenden in de techniek, ten opzichte van 11% vrouwen onder laagopgeleide werkenden en 10% vrouwen onder middelbaar opgeleide werkenden in de techniek.