Docenten

De professionalisering van docenten is van continu belang. Onder meer wordt beoogd dat zittende en aankomende leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs zich de competenties eigen maken die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs op het gebied van wetenschap & technologie. Ook wordt ingezet op het opleiden van voldoende docenten in de (bèta)tekortvakken en het betrekken van bedrijfsleven bij het opleiden en bijscholen van docenten.

loading...

Aandeel exact/beroepsgericht binnen totale instroom lerarenopleidingen

Het aandeel studenten dat kiest voor een exacte universitaire lerarenopleidingen is de afgelopen tien jaar toegenomen. Het aandeel van de exacte vakken binnen de totale instroom bedroeg in 2017/18 30%, een stijging ten opzichte van 2007/08 toen het aandeel nog maar 26% bedroeg. Op het hbo is het aandeel van de exacte lerarenopleiding tussen 2007/08 en 2017/18 gestegen van 9% naar 12%.

Bij de tweedegraads lerarenopleidingen is het aandeel studenten in de (technisch) beroepsgerichte lerarenopleiding tussen 2007/08 en 2017/18 afgenomen van 6% naar 3%. In dezelfde periode nam het aandeel van de exacte lerarenopleidingen in de tweede graad juist toe van 15% naar 18%.

loading...

Aantal studenten lerarenopleidingen exact/beroepsgericht

De instroom bij de exacte universitaire lerarenopleidingen bedroeg in 2016/171 303 studenten. Dit is het hoogste aantal instromende studenten sinds zes jaar. Ten opzichte van tien jaar geleden is er ook een stijging waar te nemen; in 2006/07 stroomden er 243 studenten in. Op het hbo is het aantal studenten aan de exacte lerarenopleidingen het afgelopen jaar afgenomen, maar ten opzichte van tien jaar geleden is er nog wel sprake van een stijging: van 2007/08 tot 2017/18 nam het aantal studenten toe van 163 naar 220.

Bij tweedegraads lerarenopleidingen is de instroom in de (technisch) beroepsgerichte lerarenopleiding afgelopen tien jaar aanzienlijk gedaald: van 400 studenten in 2007/08 naar 205 studenten in 2017/18. Het aantal deelnemers in de exacte lerarenopleidingen in de tweede graad is de afgelopen tien jaar toegenomen (van 1.023 in 2007/08 naar 1.245 in 2017/18).

 


 

 

  • 1. Van 2017/18 is het na-instroom cijfer nog niet bekend. Daardoor kan het totaalcijfer nog niet worden berekend. Wij gebruiken daarom 2016/17 als referentiejaar voor de techniekpact monitor. Bij de relatieve instroom kijken wij wel naar het jaar 2017/18, omdat we er vanuit gaan dat de na-inschrijvingen evenredig verdeeld zijn over de verschillende opleidingen. Bij eerstegraads hbo- en tweedegraads lerarenopleidingen is geen sprake van na-instroom en worden zowel absolute als relatieve cijfers van 2017/18 weergegeven.

Eerst De Klas

Van 2009 tot 2018 kunnen excellent afgestudeerde academici middels het tweejarige traineeprogramma Eerst De Klas hun eerstegraads docentbevoegdheid behalen voor het voortgezet onderwijs in combinatie met een betaalde baan als docent op een middelbare school. Tevens volgen de trainees een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest innovatieve en toonaangevende bedrijven van Nederland. Het programma kent 248 (oud)deelnemers, verdeeld over 8 tranches (één per jaar). In totaal zijn er 125 trainees geplaatst in de bètavakken. In 2016 is de 8e – en tevens laatste - tranche gestart met 28 trainees.

Onderwijstraineeship

Van 2013 tot 2018 loopt het OnderwijsTraineeship. Via het tweejarige traineeprogramma kunnen afgestudeerde academici in tekortvakken hun eerstegraads docentbevoegdheid behalen voor het voortgezet onderwijs in combinatie met een betaalde baan als docent op een middelbare school. Tevens volgen de trainees een verdiepingsprogramma op maat rondom actuele onderwijsthema’s. Het programma kent 146 (oud)deelnemers, verdeeld over lichtingen. In totaal zijn er 40 trainees geplaatst in de bètavakken. In 2016 is de laatste lichting gestart met 37 trainees.

STEM Teacher Academy

Het driejarig programma STEM Teacher Academy1 heeft in de periode van 2014 tot medio 2017 een impuls gegeven aan de professionele ontwikkeling van huidige en toekomstige bètadocenten in het voortgezet onderwijs. Het doel was om de kennis van docenten up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven. In samenwerking met het bedrijfsleven hebben de regionale VO-HO netwerken, Toptechniek in bedrijf-regio’s, de tweedegraads bètalerarenopleidingen en de NWO-instituten, diverse oriënterende en verdiepende activiteiten georganiseerd: masterclasses, speeddates, bedrijfsstages en het ontwikkelen van lesmateriaal via docentontwikkelteams (DOTs). In totaal hebben er 996 docenten, 120 leraren in opleiding en 365 bedrijven deelgenomen.

  • 1. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics