Docenten

De professionalisering van docenten is van continu belang. Onder meer wordt beoogd dat zittende en aankomende leerkrachten in het primair onderwijs zich de competenties eigen maken die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs op het gebied van wetenschap & technologie. Ook wordt ingezet op het opleiden van meer universitair opgeleide docenten in de (bèta)tekortvakken en het betrekken van bedrijfsleven bij het opleiden en bijscholen van docenten. Tevens werken onderwijs en bedrijfsleven nauwer samen bij het opleiden en bijscholen van docenten in het beroepsonderwijs.

loading...

Aantal studenten lerarenopleidingen exact/beroepsgericht

De instroom bij de exacte universitaire lerarenopleidingen is al zes jaar dalende, nadat de instroom toenam tussen 2006 en 2010. Over de afgelopen 10 jaar bekeken is er ook sprake van een daling (van 243 studenten in 2006/07 naar 227 studenten in 2016/17). Op het hbo, daarentegen, is er sprake van een stijging: van 2006/07 tot 2016/17 nam het aantal studenten toe van 127 naar 245. 

Bij de beroepsgerichte lerarenopleiding is de instroom de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gedaald: van 852 studenten in 2006/07 naar 225 studenten in 2016/17.  De instroom in de exacte lerarenopleidingen in de tweede graad is de afgelopen 10 jaar toegenomen (van 989 in 2006/07 naar 1.344 in 2016/17). 

loading...

Aandeel exact/beroepsgericht binnen totale instroom lerarenopleidingen

Alhoewel de instroom in absolute aantallen bij de exacte universitaire lerarenopleidingen de afgelopen 10 jaar is gedaald, is het aandeel binnen de totale instroom gelijk gebleven op 27%. Op het hbo is zowel sprake van een absolute als relatieve stijging: het aandeel steeg van 2006/07 tot 2016/17 van 8% naar 13%

Het aandeel van studenten in de beroepsgerichte lerarenopleiding binnen de periode van 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 12% naar 3%. In dezelfde periode nam het aandeel van de exacte lerarenopleidingen in de tweede graad juist toe (van 14% naar 19%). 

Eerst De Klas

Sinds 2009 kunnen excellent afgestudeerden uit het hoger onderwijs middels het traineeprogramma Eerst De Klas in twee jaar hun eerstegraads docentbevoegdheid behalen voor het voortgezet onderwijs. Tevens volgen de trainees een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest innovatieve en toonaangevende bedrijven van Nederland. Het programma kent momenteel 253 (oud)deelnemers, verdeeld over 8 tranches (één per jaar). In 2016 is de 8e tranche gestart met 28 trainees, waarvan 17 lesgeven in de bètavakken.

Onderwijstraineeship

In 2013 is het OnderwijsTraineeship van start gegaan. Hierbij starten afgestudeerden uit het hoger onderwijs direct met een betaalde baan als docent op een middelbare school, krijgen zij een verdiepingsprogramma op maat aangeboden en volgen zij een universitaire opleiding tot eerstegraads docent. Het programma kent momenteel 146 (oud)deelnemers, verdeeld over 7 lichtingen (twee per jaar in 2013, 2014 en 2015 en nog één laatste lichting in 2016. In 2015 zijn 43 trainees gestart, waarvan 12 in de bètavakken. In 2016 zijn 36 deelnemers van start gegaan, waarvan er 9 een bevoegdheid nastreven in de bètavakken.

STEM Teacher Academy

De STEM Teacher Academy1 werd in 2014 gelanceerd om, in samenwerking met het bedrijfsleven, een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van reeds werkzame en toekomstige bètadocenten in het voortgezet onderwijs. Het doel is om docenten up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven.

Het programma werkt samen met de regionale VO-HO-netwerken, Toptechniek in bedrijf-regio’s, tweedegraads bètalerarenopleidingen en de NWO-instituten. Programmaonderdelen zijn masterclasses, speeddates, bedrijfsstages en het ontwikkelen van lesmateriaal via docentontwikkelteams (DOTs). In 2016/17 zijn er 814 docenten van ruim 409 voortgezet onderwijsscholen betrokken, evenals 227 bedrijven. 

  • 1. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics.