havo/vwo

Scholen en bedrijven werken samen aan het aantrekkelijker maken van de N-profielen op het  havo/vwo en het aanbieden van uitdagend techniekonderwijs. Met dit doel zijn er diverse programma’s actief, die jongeren een beter beeld willen geven van de veelzijdige carrièrekansen in de technische sectoren en de ICT en hen willen inspireren om een voor een N-profiel te kiezen. Verschillende publieke en private initiatieven en publiek-private samenwerkingen in het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij.

 

loading...

Landelijk

landelijk

Aantal havo/vwo-leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar gestegen van 38.679 leerlingen in 2006/07 tot 53.538 leerlingen in 2016/17. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is toegenomen van 26.413 (2015/16) tot 26.833 (2016/17). Voor de havo geldt een toename van 26.385 tot 26.705 leerlingen.

loading...

Noordwest

landsdeel Noordwest

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Noordwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar gestegen van 10.195 leerlingen in 2006/07 tot 15.204 leerlingen in 2016/17. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is toegenomen van 7.595 (2015/16) tot 7.998 (2016/17). Voor de havo geldt een toename van 6.944 tot 7.206 leerlingen.

loading...

Noord

landsdeel noord

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Noord dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar gestegen van 3.500 leerlingen in 2006/07 tot 4.711 leerlingen in 2016/17. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is toegenomen van 2.064 (2015/16) tot 2.160 (2016/17). Voor de havo geldt een lichte afname van 2.569 tot 2.551 leerlingen.

loading...

Oost

landsdeel oost

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Oost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar gestegen van 7.332 leerlingen in 2006/07 tot 10.661 leerlingen in 2016/17. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is toegenomen van 5.173 (2015/16) tot 5.200 (2016/17). Voor de havo geldt een lichte afname van 5.519 tot 5.461 leerlingen.

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Zuidoost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar gestegen van 7.317 leerlingen in 2006/07 tot 8.881 leerlingen in 2016/17. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar licht is afgenomen van 4.425 (2015/16) tot 4.283 (2016/17). Voor de havo geldt een stabilisatie van 4.598 leerlingen.

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Zuidwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar gestegen van 10.353 leerlingen in 2006/07 tot 14.081 leerlingen in 2016/17. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is toegenomen van 7.156 (2015/16) tot 7.192 (2016/17). Voor de havo geldt een toename van 6.755 tot 6.889 leerlingen.

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is stabiel gebleven, na een forse stijging in de afgelopen jaren. Op de havo is het aandeel in 2016/17 43%; het aandeel op het vwo is met 62% nog steeds beduidend hoger.

Binnen deze groep neemt het aandeel meisjes toe.1Op de havo is 47% van de leerlingen die voor een N-profiel kiest vrouwelijk (ten opzichte van 45% in 2015/16). Bij het vwo is een vergelijkbare stijging te zien van 50% in 2015/16 naar 52% in 2016/17. Op het vwo vormen de meisjes dus voor het eerst de meerderheid in de groep leerlingen met een N-profiel.

  • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor een N-profiel gekozen heeft binnen de totale populatie van leerlingen in het vierde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het aandeel leerlingen dat een N-profiel heeft gekozen.
loading...

Noordwest

Landsdeel Noordwest

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Noordwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Op de havo was het aandeel in 2006/07 30%, in 2016/17 was dit 41%. Deze stijging is ook terug te zien in het aantal leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 61%, ten opzichte van 53% in 2006/07.

Binnen deze groep in het landsdeel Noordwest neemt het aandeel meisjes toe.1 Op de havo is nu 46% van de leerlingen die voor een N-profiel kiest vrouwelijk (ten opzichte van 37% in 2006/07). Bij het vwo is een vergelijkbare stijging te zien van 49% in 2006/07 naar 51% in 2016/17. Op het vwo vormen de meisjes dus voor het eerst de meerderheid in de groep leerlingen met een N-profiel.

  • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor een N-profiel gekozen heeft binnen de totale populatie van leerlingen in het vierde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het aandeel leerlingen dat een N-profiel heeft gekozen.
loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Noord dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Op de havo was het aandeel in 2006/07 30%, in 2016/17 was dit 43%. Deze stijging is ook terug te zien in het aantal leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 61%, ten opzichte van 51% in 2006/07.

Binnen deze groep in het landsdeel Noord neemt het aandeel meisjes toe.1 Op de havo is nu 48% van de leerlingen die voor een N-profiel kiest vrouwelijk (ten opzichte van 39% in 2006/07). Bij het vwo is een vergelijkbare stijging te zien van 47% in 2006/07 naar 53% in 2016/17. Op het vwo vormen de meisjes dus de meerderheid in de groep leerlingen met een N-profiel.

  • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor een N-profiel gekozen heeft binnen de totale populatie van leerlingen in het vierde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het aandeel leerlingen dat een N-profiel heeft gekozen.
loading...

Oost

Landsdeel Oost

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Oost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Op de havo was het aandeel in 2006/07 30%, in 2016/17 was dit 43%. Deze stijging is ook terug te zien in het aantal leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 63%, ten opzichte van 52% in 2006/07.

Binnen deze groep in het landsdeel Oost neemt het aandeel meisjes toe.1 Op de havo is nu 49% van de leerlingen die voor een N-profiel kiest vrouwelijk (ten opzichte van 36% in 2006/07). Bij het vwo is een vergelijkbare stijging te zien van 48% in 2006/07 naar 54% in 2016/17. Op het vwo vormen de meisjes dus voor het eerst de meerderheid in de groep leerlingen met een N-profiel.

  • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor een N-profiel gekozen heeft binnen de totale populatie van leerlingen in het vierde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het aandeel leerlingen dat een N-profiel heeft gekozen.
loading...

Zuidoost

Landsdeel ZuidOost

 AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Zuidoost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Op de havo was het aandeel in 2006/07 32%, in 2016/17 was dit 44%. Deze stijging is ook terug te zien in het aantal leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 61%, ten opzichte van 55% in 2006/07.

Binnen deze groep in het landsdeel Zuidoost neemt het aandeel meisjes toe.1 Op de havo is nu 47% van de leerlingen die voor een N-profiel kiest vrouwelijk (ten opzichte van 37% in 2006/07). Bij het vwo is een vergelijkbare stijging te zien van 47% in 2006/07 naar 52% in 2016/17. Op het vwo vormen de meisjes dus voor het eerst de meerderheid in de groep leerlingen met een N-profiel.

  • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor een N-profiel gekozen heeft binnen de totale populatie van leerlingen in het vierde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het aandeel leerlingen dat een N-profiel heeft gekozen.
loading...

Zuidwest

Landsdeel ZuidWest

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Zuidwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Op de havo was het aandeel in 2006/07 30%, in 2016/17 was dit 42%. Deze stijging is ook terug te zien in het aantal leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 62%, ten opzichte van 52% in 2006/07.

Binnen deze groep in het landsdeel Zuidwest neemt het aandeel meisjes toe.1 Op de havo is nu 46% van de leerlingen die voor een N-profiel kiest vrouwelijk (ten opzichte van 35% in 2006/07). Bij het vwo is een vergelijkbare stijging te zien van 47% in 2006/07 naar 51% in 2016/17. Op het vwo vormen de meisjes dus voor het eerst de meerderheid in de groep leerlingen met een N-profiel.

  • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor een N-profiel gekozen heeft binnen de totale populatie van leerlingen in het vierde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het aandeel leerlingen dat een N-profiel heeft gekozen.
loading...

Landelijk

landelijk

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2005/06 gestegen van 54% naar 61% in 2015/16. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 66% hoger dan op de havo (56%).

loading...

Noordwest

lANDSDEEL nOORDWEST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Noordwest die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2005/2006 gestegen van 54% naar 62% in 2015/16. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 66% hoger dan op de havo (57%).

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Noord die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2005/2006 gestegen van 55% naar 57% in 2015/16. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 65% hoger dan op de havo (51%).

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Oost die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2005/2006 gestegen van 54% naar 58% in 2015/16. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 65% hoger dan op de havo (52%).

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Zuidoost die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2005/2006 gestegen van 53% naar 61% in 2015/16. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 65% hoger dan op de havo (56%).

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Zuidwest die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2005/2006 gestegen van 56% naar 63% in 2015/16. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 67% hoger dan op de havo (59%).

VO-HO-netwerken en brede regionale Bètasteunpunten

De regionale VO-HO-netwerken en Bètasteunpunten (netwerken waarin docenten uit het vo en ho samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van bètaonderwijs) vormen sinds 2014 een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen en havo/vwo-scholen. Ook eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven zijn aangesloten.

De VO-HO-netwerken organiseren activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Deze steunen op drie pijlers: doorlopend leren tussen VO en HO (en bedrijfsleven) en oriëntatie op studie en beroep; vak- en curriculumvernieuwingen in het VO en professionele ontwikkeling VO-docenten en schoolleiders. Inmiddels zijn er 10 netwerken, met een nagenoeg landelijke dekking. In 2016/17 bestaan de netwerken uit 361 havo/vwo-scholen, 34 HO-instellingen inclusief lerarenopleidingen (12 universiteiten en 22 hogescholen), 62 bedrijven, en 97 overige samenwerkingspartners (o.a. Jet-Net, DNA-labs en Stichting Technasium). In 2016/17 namen 35.462 leerlingen en 3.832 docenten deel aan activiteiten.

Jet-Net: samenwerking bedrijfsleven en havo/vwo-scholen

Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net) is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Het doel is om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Het programma werkt hieraan door middel van het organiseren van gastlessen, workshops en bedrijfsbezoeken. In 2016/17 participeren 180 havo/vwo-scholen, 44 partners en 92 bedrijven (123 locaties) in Jet-Net. Er staan 66 scholen op de wachtlijst (t.o.v. 91 scholen in 2015/16). Jaarlijks vinden er meer dan 600 activiteiten plaats in het kader van Jet-Net. In 2016-2017 vonden er 6 webcasts plaats.

VHTO: meisjes en techniek

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. In 2016/17 heeft VHTO verschillende voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT georganiseerd voor leerlingen in primair en voortgezet onderwijs. Met de lessenserie Talentenkijker zijn in 2016/17 in het basisonderwijs 22.050 kinderen bereikt. In het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) zijn voor 12.769 meisjes speeddates en keuzeversterkingstrajecten georganiseerd met vrouwelijke professionals rond keuzemomenten. In 2017 namen daarnaast aan het jaarlijkse evenement Girlsday 10.906 meisjes en 352 bedrijven deel.