havo/vwo

Scholen en bedrijven werken samen aan het aantrekkelijker maken van de N-profielen op het  havo/vwo en het aanbieden van uitdagend techniekonderwijs. Met dit doel zijn er diverse programma’s actief, die jongeren een beter beeld willen geven van de veelzijdige carrièrekansen in de technische sectoren en de ICT en hen willen inspireren om een voor een N-profiel te kiezen. Verschillende publieke en private initiatieven en publiek-private samenwerkingen in het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij.

 

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is stabiel gebleven, na een forse stijging in de afgelopen jaren. Op de havo is het aandeel in 2017/18 42%; het aandeel op het vwo is met 61% nog steeds beduidend hoger.

Het aandeel meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen. Op de havo koos 39% van de meisjes in 2017/18 voor een N-profiel (ten opzichte van 27% in 2007/08). Op het vwo koos 60% van de meisjes in 2017/18 voor een N-profiel (ten opzichte van 50% in 2007/08). Bij de jongens was de stijging veel minder sterk op de havo (van 41% naar 44%) en het vwo (van 61% naar 63%).

loading...

Noordwest

Landsdeel Noordwest

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4e leerjaar)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Noordwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen. Op de havo was het aandeel in 2007/08 33%, in 2017/18 was dit 41%. Deze stijging is ook terug te zien in het aandeel leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 60%, ten opzichte van 54% in 2007/08.

In het landsdeel Noordwest neemt het percentage meisjes dat een N-profiel kiest sneller toe dan het percentage jongens. Op de havo kiest nu 39% van de meisjes voor een N-profiel ten opzichte van 26% in 2007/08. Bij het vwo is een stijging te zien van 49% in 2007/08 naar 59% in 2017/18.

loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4e leerjaar)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Noord dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen. Op de havo was het aandeel in 2007/08 33%, in 2017/18 was dit 43%. Deze stijging is ook terug te zien in het aandeel leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 63%, ten opzichte van 56% in 2007/08.

In het landsdeel Noord neemt het percentage meisjes dat een N-profiel kiest sneller toe dan het percentage jongens. Op de havo kiest nu 41% van de meisjes voor een N-profiel ten opzichte van 26% in 2007/08. Bij het vwo is een stijging te zien van 52% in 2007/08 naar 62% in 2017/18.

loading...

Oost

Landsdeel Oost

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4e leerjaar)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Oost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen. Op de havo was het aandeel in 2007/08 34%, in 2017/18 was dit 42%. Deze stijging is ook terug te zien in het aandeel leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 62%, ten opzichte van 56% in 2007/08.

In het landsdeel Oost neemt het percentage meisjes dat een N-profiel kiest sneller toe dan het percentage jongens. Op de havo kiest nu 40% van de meisjes voor een N-profiel ten opzichte van 28% in 2007/08. Bij het vwo is een stijging te zien van 51% in 2007/08 naar 60% in 2017/18.

loading...

Zuidoost

Landsdeel ZuidOost

 AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4e leerjaar)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Zuidoost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen, al is de laatste twee jaar een lichte daling zichtbaar. Op de havo was het aandeel in 2007/08 36%, in 2017/18 was dit 42%. Deze stijging is ook terug te zien in het aandeel leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 61%, ten opzichte van 56% in 2007/08.

In het landsdeel Zuidoost neemt het percentage meisjes dat een N-profiel kiest sneller toe dan het percentage jongens. Op de havo kiest nu 39% van de meisjes voor een N-profiel ten opzichte van 28% in 2007/08. Bij het vwo is een stijging te zien van 50% in 2007/08 naar 60% in 2017/18.

loading...

Zuidwest

Landsdeel ZuidWest

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4e leerjaar)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo in het landsdeel Zuidwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen. Op de havo was het aandeel in 2007/08 34%, in 2017/18 was dit 42%. Deze stijging is ook terug te zien in het aandeel leerlingen met een N-profiel op het vwo; dat bedraagt nu 62%, ten opzichte van 53% in 2007/08.

In het landsdeel Zuidwest neemt het percentage meisjes dat een N-profiel kiest sneller toe dan het percentage jongens. Op de havo kiest nu 39% van de meisjes voor een N-profiel ten opzichte van 26% in 2007/08. Bij het vwo is een stijging te zien van 48% in 2007/08 naar 61% in 2017/18.

loading...

Landelijk

landelijk

Aantal havo/vwo-leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen van 42.894 leerlingen in 2007/08 tot 53.025 leerlingen in 2017/18. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen met een N-profiel de afgelopen tien jaar is toegenomen van 23.451 (2007/08) tot 26.799 (2017/18). Voor de havo geldt een toename van 19.443 in 2007/08 tot 26.226 leerlingen in 2017/18. Het aantal leerlingen op zowel havo als vwo met een N-profiel is de afgelopen vier jaar nagenoeg gelijk gebleven.

Het aantal meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen. De toename op de havo is 7.639 meisjes in 2007/08 tot 12.467 in 2017/18. Op het vwo is in die periode het aantal toegenomen van 11.439 tot 14.007 meisjes.

loading...

Noordwest

landsdeel Noordwest

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Noordwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen van 11.083 leerlingen in 2007/08 tot 14.981 leerlingen in 2017/18. Voor het vwo geldt wel dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is afgenomen van 8.108 (2016/17) tot 7.995 (2017/18). Voor de havo geldt voor dezelfde periode een afname van 7.199 tot 6.986 leerlingen.

loading...

Noord

landsdeel noord

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Noord dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen van 4.001 leerlingen in 2007/08 tot 4.710 leerlingen in 2017/18. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is toegenomen van 2.158 (2016/17) tot 2.198 (2017/18). Voor de havo geldt een afname van 2.548 tot 2.512 leerlingen.

loading...

Oost

landsdeel oost

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Oost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen van 8.443 leerlingen in 2007/08 tot 10.510 leerlingen in 2017/18. Voor het vwo geldt wel dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar licht is afgenomen van 5.237 (2016/17) tot 5.110 (2017/18). Voor de havo geldt een lichte afname van 5.486 tot 5.400 leerlingen.

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Zuidoost dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen van 7.948 leerlingen in 2007/08 tot 8.594 leerlingen in 2017/18. Voor het vwo geldt wel dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar licht is afgenomen van 4.282 (2016/17) tot 4.217 (2017/18). Voor de havo geldt een afname van 4.598 tot 4.377 leerlingen.

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aantal havo/vwo leerlingen met N-profiel (4e leerjaar)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo in landsdeel Zuidwest dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen van 11.419 leerlingen in 2007/08 tot 14.230 leerlingen in 2017/18. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar is toegenomen van 7.227 (2016/17) tot 7.279 (2017/18). Voor de havo geldt een lichte toename van 6.900 tot 6.951 leerlingen.

loading...

Landelijk

landelijk

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 56% in 2006/07 naar 61% in 2016/17. Op het vwo ligt het doorstroom-percentage met 66% hoger dan op de havo (55%).

loading...

Noordwest

lANDSDEEL nOORDWEST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Noordwest die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2006/07 gestegen van 56% naar 63% in 2016/17. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 67% hoger dan op de havo (56%).

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Noord die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2006/07 gestegen van 56% naar 59% in 2016/17. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 63% hoger dan op de havo (55%).

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Oost die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2006/07 gestegen van 56% naar 58% in 2016/17. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 65% hoger dan op de havo (50%), waar het percentage zelfs iets is gedaald ten opzichte van 2006/07 (toen 52%).

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Zuidoost die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2006/07 gestegen van 55% naar 61% in 2016/17. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 66% hoger dan op de havo (55%).

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen in het landsdeel Zuidwest die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is sinds 2006/07 gestegen van 57% naar 62% in 2016/17. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 65% hoger dan op de havo (58%).

Regionale VO-HO-netwerken

De regionale VO-HO netwerken vormen sinds 2004 een bijna landelijk dekkende ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, havo/vwo-scholen en bedrijfsleven. De netwerken organiseren activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Deze activiteiten hebben betrekking op doorlopend leren tussen voortgezet- en hoger onderwijs (en bedrijfsleven) en oriëntatie op studie en beroep; vak- en curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs; en professionele ontwikkeling van docenten uit het voortgezet- en hoger onderwijs, technisch onderwijsassistenten en schoolleiders. De focus van de activiteiten ligt op bèta en techniek, met een geleidelijke verbreding naar de andere vakgebieden (alfa en gamma).

Inmiddels zijn er 10 netwerken, bestaande uit ongeveer 300 havo/vwo-scholen, 32 hoger onderwijsinstellingen, inclusief lerarenopleidingen (11 universiteiten en 21 hogescholen), tientallen bedrijven en overige samenwerkingspartners (o.a. Jet-Net, DNA-labs en Stichting Technasium). In 2016/17 namen ongeveer 35.500 leerlingen en 3.800 docenten deel aan activiteiten.

Jet-Net & TechNet

Eind 2016 hebben Jet-Net en TechNet de krachten gebundeld in één organisatie: Jet-Net & TechNet. Binnen dit netwerk werken scholen en bedrijven samen om jongeren een reëel en positief beeld te geven van technische beroepen. Zowel op regionaal niveau als middels aansprekende landelijke evenementen brengt Jet-Net & TechNet leerlingen (en hun leraren) in contact met de context van het bedrijfsleven, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel en later een technische vervolgopleiding en carrière. Samen zorgen zij ervoor dat meer jongeren zien hoe inspirerend en uitdagend een baan in de techniek, technologie en ICT is!

In het schooljaar 2017-2018 participeren 182 havo/vwo scholen, 48 partners en 95 bedrijven (125 locaties) in de programmalijn Jet-Net. Deze samenwerkingspartners organiseren op jaarbasis zo’n 600 activiteiten.

VHTO: meisjes en techniek

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO heeft in 2017 veel voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT uitgevoerd met leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Bij deze activiteiten worden vrouwelijke professionals en studenten als rolmodellen betrokken.

In het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) zijn voor 1.233 meisjes speeddates en work-shadowing-events georganiseerd met vrouwelijke professionals rond keuzemomenten. Daarnaast heeft VHTO in opdracht van de Universiteit Leiden Ladies’ Days georganiseerd (voor natuurkunde en voor informatica) waaraan 99 vwo-meisjes hebben deelgenomen.

In 2017 werden opnieuw buitenschoolse DigiVita Code Events georganiseerd in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen om honderden meisjes van 8 tot 18 jaar overal in het land te leren programmeren. Daarnaast zijn in 2017 DigiVita-nascholingen voor Informaticadocenten georganiseerd in samenwerking met vier IT-bedrijven.

Tenslotte heeft een recordaantal van 11.262 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar deelgenomen aan Girlsday 2018; zij gingen op bezoek bij 358 bedrijven.