Hoger onderwijs

Er is een toenemende instroom van studenten in het technisch hoger onderwijs. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een tekort aan technici op de arbeidsmarkt. Het is dan ook van groot belang om de juiste student op de juiste plek te krijgen en te behouden. Daarom werken hogescholen, universiteiten en overheden nauw samen met het technische bedrijfsleven. De focus ligt onder meer op het verduurzamen van publiek-private samenwerkingen, zoals de Centres of expertise, en op het verstrekken van topsectorbeurzen door bedrijven.

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar bijna continu gestegen: van 21% (2007/08) naar 29% (2017/18). Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 25% nog wel een stuk lager dan op het wo (36%).

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2007/08 tot 2017/18 bijna verdubbeld (van 10% naar 18%). Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 28%, op het hbo gaat het in 2017/18 om 12% van de vrouwen. Dit is een verdubbeling in de afgelopen tien jaar, ten opzichte van 6% van de vrouwen die in 2007/08 op hbo een bètatechnische studie koos.

loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noordwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 21% naar 27%. Wel is er ten opzichte van vorig jaar een lichte daling zichtbaar. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 24% nog wel een stuk lager dan op het wo (31%).

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2007/08 tot 2017/18 gestegen van 12% naar 20%. Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 26%, op het hbo gaat het in 2017/18 om 13% van de vrouwen.

loading...

Noord

landsdeel noord

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noord is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 18% naar 24%. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 22% nog wel iets lager dan op het wo (26%).

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2007/08 tot 2017/18 gestegen van 9% naar 14%. Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 21%, op het hbo gaat het in 2017/18 om 10% van de vrouwen.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Oost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 22% naar 32%. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 24% nog wel een stuk lager dan op het wo (50%).

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2007/08 tot 2017/18 gestegen van 11% naar 20%. Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 41%, op het hbo gaat het in 2017/18 om 11% van de vrouwen.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 20% naar 30%. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 29% nog wel lager dan op het wo (34%).

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2007/08 tot 2017/18 sterk gestegen van 6% naar 18%. Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 24%, op het hbo gaat het in 2017/18 om 14% van de vrouwen.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 24% naar 30%. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 24% nog wel een stuk lager dan op het wo (39%).

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2007/08 tot 2017/18 gestegen van 9% naar 17%. Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 27%, op het hbo gaat het in 2017/18 om 11% van de vrouwen.

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar gestegen van 29.372 in 2007/08 naar 48.622 in 2017/18. De bètatechnische instroom op de universiteit is bijna verdubbeld, van 12.359 studenten in 2007/08 naar 23.776 in 2017/18. Op het hbo was er in 2015/16 sprake van een lichte daling in de instroom, maar de laatste twee jaar is de stijging weer doorgezet. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal instromende studenten op het bètatechnische hbo van 17.013 naar 24.846.

Het aantal vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is in de periode 2007/08 tot 2017/18 ruim verdubbeld van 7.169 naar 15.980.

loading...

Noordwest

LANDSDEEL Noordwest

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noordwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 7.516 naar 10.814. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal instromende studenten op het bètatechnische hbo in het landsdeel van 4.022 naar 4.706. De bètatechnische instroom op de universiteit is toegenomen van 3.494 studenten in 2007/08 naar 6.108 in 2017/18.

Het aantal vrouwen dat in het landsdeel Noordwest kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 2.478 naar 4.492. Op de universiteit kiezen inmiddels 3.065 vrouwen voor een bètatechnische opleiding, op het hbo zijn dat in 2017/18 1.427 vrouwen.

loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noord is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 2.865 naar 4.243. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal instromende studenten op het bètatechnische hbo in het landsdeel van 1.857 naar 2.412. De bètatechnische instroom op de universiteit is toegenomen van 1.008 studenten in 2007/08 naar 1.831 in 2017/18.

Het aantal vrouwen dat in het landsdeel Noord kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 805 naar 1.372. Op de universiteit kiezen inmiddels 768 vrouwen voor een bètatechnische opleiding, op het hbo zijn dat in 2017/18 604 vrouwen.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Oost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 5.651 naar 10.426. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal instromende studenten op het bètatechnische hbo in het landsdeel van 3.308 naar 5.560. De bètatechnische instroom op de universiteit is toegenomen van 2.343 studenten in 2007/08 naar 4.866 in 2017/18.

Het aantal vrouwen dat in het landsdeel Oost kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 1.463 naar 3.403. Op de universiteit kiezen inmiddels 2.168 vrouwen voor een bètatechnische opleiding, op het hbo zijn dat in 2017/18 1.235 vrouwen.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 4.426 naar 10.137. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal instromende studenten op het bètatechnische hbo in het landsdeel van 2.697 naar 5.993. De bètatechnische instroom op de universiteit is toegenomen van 1.729 studenten in 2007/08 naar 4.144 in 2017/18.

Het aantal vrouwen dat in het landsdeel Zuidoost kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 699 naar 2.908. Op de universiteit kiezen inmiddels 1.460 vrouwen voor een bètatechnische opleiding, op het hbo zijn dat in 2017/18 1.448 vrouwen.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal instromende ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 8.914 naar 13.002. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal instromende studenten op het bètatechnische hbo in het landsdeel van 5.129 naar 6.175. De bètatechnische instroom op de universiteit is toegenomen van 3.785 studenten in 2007/08 naar 6.827 in 2017/18.

Het aantal vrouwen dat in het landsdeel Zuidwest kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 1.724 naar 3.805. Op de universiteit kiezen inmiddels 2.305 vrouwen voor een bètatechnische opleiding, op het hbo zijn dat in 2017/18 1.500 vrouwen.

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden binnen het totaal van gediplomeerden in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar licht gestegen (21% in 2006/07 t.o.v. 24% in 2016/17). Op het hbo bleef dit aandeel de afgelopen tien jaar gelijk (20%). Het universitaire bètatechnische aandeel nam toe zowel op bachelorniveau (van 24% naar 31%) als op masterniveau (van 22% naar 26%).

Het aandeel vrouwen met een bètatechnisch diploma nam tussen 2006/07 en 2016/17 toe van 10% naar 15%. Vooral bij de universitaire bacheloropleidingen steeg het aandeel vrouwen fors, van 15% in 2006/07 naar 23% in 2016/17. Het aandeel mannen met een bètatechniek diploma bleef tussen 2006/07 en 2016/17 juist gelijk (36%).

loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden binnen het totaal van gediplomeerden in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar gestegen in landsdeel Noordwest (18% in 2006/07 t.o.v. 22% in 2016/17). Op het hbo is dit aandeel de afgelopen tien jaar licht gedaald (20% in 2006/07 t.o.v. 19% in 2016/17). Het universitaire bètatechnische aandeel nam toe zowel op bachelorniveau (van 22% naar 28%) als op masterniveau (van 15% naar 18%).

Het aandeel vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs nam tussen 2006/07 en 2016/17 toe van 10% naar 15%.

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden binnen het totaal van gediplomeerden in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar licht gestegen (16% in 2006/07 t.o.v. 17% in 2016/17) in landsdeel Noord. Op het hbo is dit aandeel de afgelopen tien jaar gedaald (19% in 2006/07 t.o.v. 16% in 2016/17). Het universitaire bètatechnische aandeel nam toe zowel op bachelorniveau (van 16% naar 20%) als op masterniveau (van 12% naar 18%).

Het aandeel vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs nam tussen 2006/07 en 2016/17 toe van 8% naar 10%.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden binnen het totaal van gediplomeerden in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar gestegen in landsdeel Oost (25% in 2006/07 t.o.v. 29% in 2016/17). Op het hbo is dit aandeel de afgelopen tien jaar gelijk gebleven op 20%. Het universitaire bètatechnische aandeel nam toe zowel op bachelorniveau (van 31% naar 41%) als op masterniveau (van 34% naar 42%).

Het aandeel vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs nam tussen 2006/07 en 2016/17 toe van 11% naar 19%.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden binnen het totaal van gediplomeerden in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar licht gestegen in landsdeel Zuidoost (21% in 2006/07 t.o.v. 24% in 2016/17). Op het hbo is dit aandeel de afgelopen tien jaar eveneens licht gestegen (21% in 2006/07 t.o.v. 22% in 2016/17). Het universitaire bètatechnische aandeel nam sterk toe op bachelorniveau (van 19% naar 32%), maar daalde licht op masterniveau (van 23% naar 22%).

Het aandeel vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs nam tussen 2006/07 en 2016/17 toe van 7% naar 12%.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden binnen het totaal van gediplomeerden in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar licht gestegen in landsdeel Zuidwest (24% in 2006/07 t.o.v. 27% in 2016/17). Op het hbo is dit aandeel de afgelopen tien jaar gelijk gebleven op 19%. Het universitaire bètatechnische aandeel nam toe zowel op bachelorniveau (van 30% naar 34%) als op masterniveau (van 30% naar 32%).

Het aandeel vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs nam tussen 2006/07 en 2016/17 toe van 10% naar 14%.

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL DIPLOMA'S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal gediplomeerden bètatechniek is in 2016/17 voor het vierde jaar op rij toegenomen, tot 24.757. De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 7.031 (2006/07) naar 10.978 (2016/17). Op het hbo is het aantal gediplomeerden in dezelfde periode tevens toegenomen (van 11.952 naar 13.779).

Het aantal vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs is toegenomen van 4.247 in 2006/07 naar 7.564 in 2016/17.

loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

AANTAL DIPLOMA'S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal gediplomeerde ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noordwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 toegenomen van 4.082 naar 5.244. Opvallend is dat de sterkste groei de afgelopen vier jaar heeft plaatsgevonden. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 1.679 (2006/07) naar 2.569 (2016/17). Op het hbo is het aantal gediplomeerden in dezelfde periode tevens toegenomen (van 2.403 naar 2.675).

Het aantal vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs is toegenomen van 1.189 in 2006/07 naar 2.010 in 2016/17.

loading...

Noord

landsdeel noord

AANTAL DIPLOMA'S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal gediplomeerde ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noord is in de periode 2006/07 tot 2016/17 toegenomen van 1.820 naar 1.987. Opvallend is dat de sterkste groei de afgelopen vier jaar heeft plaatsgevonden. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 459 (2006/07) naar 672 (2016/17). Op het hbo is het aantal gediplomeerden in dezelfde periode licht afgenomen (van 1.361 naar 1.315), hoewel er de laatste vier jaar een stijging heeft plaatsgevonden.

Het aantal vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs is toegenomen van 451 in 2006/07 naar 573 in 2016/17.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANTAL DIPLOMA’S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal gediplomeerde ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Oost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 toegenomen van 4.077 naar 5.602. Opvallend is dat de sterkste groei de afgelopen vier jaar heeft plaatsgevonden. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 1.634 (2006/07) naar 2.499 (2016/17). Op het hbo is het aantal gediplomeerden in dezelfde periode tevens toegenomen (van 2.443 naar 3.103).

Het aantal vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs is toegenomen van 946 in 2006/07 naar 1.894 in 2016/17.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANTAL DIPLOMA’S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal gediplomeerde ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 toegenomen van 3.231 naar 4.856. Opvallend is dat de sterkste groei de afgelopen vier jaar heeft plaatsgevonden. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

De grootste stijging komt uit het hbo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 2.094 (2006/07) naar 3.368 (2016/17). Op het wo is het aantal gediplomeerden in dezelfde periode tevens toegenomen (van 1.137 naar 1.488).

Het aantal vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs is toegenomen van 505 in 2006/07 naar 1.124 in 2016/17.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANTAL DIPLOMA’S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal gediplomeerde ho-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 toegenomen van 5.773 naar 7.068. Opvallend is dat de sterkste groei de afgelopen vier jaar heeft plaatsgevonden. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 2.122 (2006/07) naar 3.750 (2016/17). Op het hbo is het aantal gediplomeerden in dezelfde periode licht afgenomen (van 3.651 naar 3.318) hoewel er de laatste vier jaar een stijging heeft plaatsgevonden.

Het aantal vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs is toegenomen van 1.156 in 2006/07 naar 1.963 in 2016/17.

Publiek-private samenwerking in het hbo

De afgelopen jaren zijn in het hoger beroepsonderwijs (hbo) verschillende Centres of Expertise ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. Middels deze Centres wordt concreet vormgegeven aan een intensieve publiek-private samenwerking. In 2011 startte een pilot met 3 Centres of expertise. In 2013 gingen 17 nieuwe Centres van start vanuit de prestatieafspraken in het hoger onderwijs en in 2013 en 2014 kwamen hier 5 Centres in de groene sector bij. Daarnaast zijn in de achterliggende periode ook tal van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en) op eigen initiatief ontstaan.

In totaal zijn er bij alle PPS’en (mbo en hbo) zo’n 10.000 partners (publiek, privaat, direct en via brancheorganisaties) betrokken, waarvan zo’n 6.000 direct betrokken bedrijven. De totale financiering van PPS’en bestaat voor 45% uit directe investeringen van de werkveldpartners. 19% komt van vertegenwoordigers zoals brancheorganisaties. 19% van onderwijs- en kennisinstellingen. 17% van landelijke en regionale overheden.

In het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018 is opgenomen dat de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe Centres of expertise de komende jaren wordt gestimuleerd. Hiervoor is € 47 miljoen per jaar beschikbaar.

Regionale VO-HO-netwerken

De regionale VO-HO netwerken vormen sinds 2004 een bijna landelijk dekkende ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, havo/vwo-scholen en bedrijfsleven. De netwerken organiseren activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Deze activiteiten hebben betrekking op doorlopend leren tussen voortgezet- en hoger onderwijs (en bedrijfsleven) en oriëntatie op studie en beroep; vak- en curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs; en professionele ontwikkeling van docenten uit het voortgezet- en hoger onderwijs, technisch onderwijsassistenten en schoolleiders. De focus van de activiteiten ligt op bèta en techniek, met een geleidelijke verbreding naar de andere vakgebieden (alfa en gamma).

Inmiddels zijn er 10 netwerken, bestaande uit ongeveer 300 havo/vwo-scholen, 32 hoger onderwijsinstellingen, inclusief lerarenopleidingen (11 universiteiten en 21 hogescholen), tientallen bedrijven en overige samenwerkingspartners (o.a. Jet-NetDNA-labs en Stichting Technasium). In 2016/17 namen ongeveer 35.500 leerlingen en 3.800 docenten deel aan activiteiten.