Hoger onderwijs

Er is een toenemende instroom van studenten in het technisch hoger onderwijs. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een tekort aan technici op de arbeidsmarkt. Het is dan ook van groot belang om de juiste student op de juiste plek te krijgen en te behouden. Daarom werken hogescholen, universiteiten en overheden nauw samen met het technische bedrijfsleven. De focus ligt onder meer op het verduurzamen van publiek-private samenwerkingen, zoals de Centres of expertise, en op het verstrekken van topsectorbeurzen door bedrijven.

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar continu gestegen (van 28.313 in 2006/07 naar 44.895 in 2016/17). De bètatechnische instroom op de universiteit is bijna verdubbeld, van 11.473 studenten in 2006/07 naar 21.527 in 2016/17. Op het hbo was er in 2015/16 sprake van een lichte daling in de instroom, maar inmiddels is ook daar de stijging weer ingezet. In de afgelopen 10 jaar steeg het aantal instromende studenten op het bètatechnische hbo van 16.840 naar 23.368

loading...

Noordwest

LANDSDEEL Noordwest

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in het landsdeel Noordwest is het afgelopen jaar, na twee jaar achter elkaar te zijn gedaald, gestegen tot het hoogste aantal in jaren: 10.171. Dat betekent een stijging van ruim 40% ten opzichte van het 2006/07. Deze stijging is met name toe te schrijven aan het bètatechnisch wo: het aantal inschrijvingen is gestegen van 3.307 in 2006/07 tot 5.737 in 2016/17. Ook het aantal instromende studenten in bètatechnisch hbo is het afgelopen jaar toegenomen tot 4.434.

loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in landsdeel Noord is het afgelopen jaar gestegen van 3.541 in 2015/16 tot 3.907 in 2016/17. Tien jaar geleden (2006/07) lag dit aantal nog op 2.870. De instroom in het wo kende in die periode de grootste toename, van 947 in 2006/07 tot 1.584 in 2016/17. De bètatechnische instroom in het hbo is, na een kleine daling in 2011/12, continu gestegen tot bijna 1.600 in 2016/17.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in landsdeel Oost is de afgelopen tien jaar onverminderd toegenomen, van 5.624 in 2005/06 tot 9.460 in 2016/17. Het aantal instromende studenten in het wo is in die periode bijna verdubbeld, in 2015/16 begonnen 4.439 wo-studenten in landsdeel Oost aan hun bètatechnische studie. Ook het aantal instromende studenten in het hbo is continu toegenomen tot 5.021 in 2016/17.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in landsdeel Zuidoost is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, tot 9.103 in 2016/17. Het merendeel van de nieuwe studenten stroomt op dit moment in het hbo in (5.573), hoewel de instroom in het wo sinds 2005/06 ook onverminderd toegenomen is, van 1.615 tot 3.530 in 2016/17.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANTAL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aantal studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in landsdeel Zuidwest is, na een kleine daling in 2011/12, voor het vijfde jaar op rij gestegen, tot 12.254 in 2016/17. In landsdeel Zuidwest zijn de instroom in het bètatechnische hbo en wo nagenoeg aan elkaar gelijk. Waar de instroom in het hbo bètatechniek de afgelopen tien jaar fluctueerde, bleef de instroom in het wo gestaag stijgen tot 6.237 in 2016/17.

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaalaantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen 10 jaar steeds gestegen: van 21% (2006/07) naar 29% (2016/17). Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 25% nog steeds een stuk lager dan op het wo (36%), maar de vier-op-de-tien-doelstelling is wel in zicht. 

De vrouwelijke instroom is van 2006/07 tot 2016/17 ook toegenomen (van 23% naar 33%).1 Op de universiteit ligt het vrouwelijke aandeel inmiddels op 41%; op het hbo gaat het in 2016/17 om 26% van de bètatechnische studenten. 

  • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel instromende studenten in een bètatechnische richting.
loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaalaantal studenten in het hoger onderwijs in Noordwest ligt in 2016/17 met 28% net onder het landelijk gemiddelde (29%). Datzelfde geldt ook voor het aandeel bètatechniek in de instroom van het hbo (24% in Noordwest, landelijk 25%). In het wo ligt het aandeel bètatechniek onder instromende studenten met 32% verder af van het landelijke gemiddelde (36%). Desalniettemin kan worden opgemerkt dat het aandeel bètatechniek in het hoger onderwijs in landsdeel Noordwest al jaren stijgt.

Wanneer gekeken wordt naar het aandeel vrouwen onder de bètatechnische instromers in het hoger onderwijs, valt op dat zowel in het hbo (31%) als wo (49%) het aandeel ver boven het landelijke gemiddelde ligt (hbo 26%, wo 41%).1

  • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel instromende studenten in een bètatechnische richting.
loading...

Noord

landsdeel noord

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaalaantal studenten in het hoger onderwijs is in 2016/17 in landsdeel Noord licht gestegen1 . Hiermee wordt de stijging die de afgelopen jaren ingezet is, verder doorgezet. In het hbo ligt het aandeel bètatechniek binnen de instroom met 23% net onder het landelijk gemiddelde van 25%, in het wo is dit verschil groter. In landsdeel Noord kiest 25% van de instromers in het wo een bètatechnische opleiding, landelijk ligt dit percentage op 36%
Het aandeel instromende vrouwen ligt in landsdeel Noord in het wo met 39% een stuk hoger dan in het hbo (23%).2 Voor zowel wo als hbo liggen deze percentages echter nog onder het landelijk gemiddelde (wo 41%, hbo 26%).

  • 1. In de figuur lijkt het totaalaandeel in het ho in 2016/17 gelijk aan het jaar ervoor, terwijl de afzonderlijke componenten wel zijn toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door afronding van de percentages.
  • 2. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel instromende studenten in een bètatechnische richting.
loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaalaantal studenten in het hoger onderwijs in landsdeel Oost is het afgelopen jaar, na enkele jaren te zijn gestegen, licht gedaald1. Desondanks ligt het aandeel nog steeds boven het landelijk gemiddelde van 29%. In het wo kiest net iets minder dan de helft (49%) van de instromende studenten in landsdeel Oost een bètatechnische opleiding, ten opzichte van 36% landelijk. In het hbo is dit 23%, net iets onder het landelijk gemiddelde (25%).

In landsdeel Oost is 45% van de nieuwe studenten bètatechniek in het wo vrouw, ten opzichte van 41% op landelijk niveau.2 In het hbo ligt het aandeel vrouwen net iets onder het landelijk gemiddelde: 24% in landsdeel Oost tegenover 26% als landelijk gemiddelde.

  • 1. In de figuur lijkt het totaalaandeel in het ho in 2016/17 gelijk aan het jaar ervoor, terwijl de afzonderlijke componenten zijn afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door afronding van de percentages.
  • 2. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel instromende studenten in een bètatechnische richting.
loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaalaantal studenten in het hoger onderwijs in landsdeel Zuidoost is het afgelopen jaar licht gestegen. Deze stijging is al jaren geleden ingezet en geldt zowel voor het hbo als het wo. In 2016/2016 begon 32% van de nieuwe studenten in het wo en 28% van de instromers in het hbo aan een bètatechnische opleiding. Voor het hbo ligt dit percentage boven het landelijk gemiddelde (25%), voor wo ligt dat er onder (36%).

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in landsdeel Zuidoost ligt voor zowel hbo (24% als wo (34%) onder het landelijk gemiddelde (hbo 26%, wo 41%).1

  • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel instromende studenten in een bètatechnische richting.
loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANDEEL INSTROMENDE STUDENTEN BÈTATECHNIEK IN HET HOGER ONDERWIJS

De stijging in het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaalaantal studenten in het hoger onderwijs in landsdeel Zuidwest die in 2011/12 is ingezet, is in 2016/17 niet verder doorgezet. In landsdeel Zuidwest kiest 30% van de instromers in het hoger onderwijs een bètatechnische opleiding, dit percentage ligt net iets boven het landelijk gemiddelde (29%). Met name in het wo wordt relatief vaker een bètatechnische opleiding gekozen dan op landelijk niveau: 39% in Zuidwest ten opzichte van 36% landelijk. De vier-op-de-tien-doelstelling is in het wo dus bijna behaald.

In landsdeel Zuidwest ligt het aandeel vrouwen binnen de instroom bètatechniek gelijk met het landelijk gemiddelde (26%).1 In het wo is dit nog niet het geval en loopt landsdeel Zuidwest (35%) nog iets achter op het landelijk gemiddelde (41%).

  • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel instromende studenten in een bètatechnische richting.
loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL DIPLOMA'S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal diploma’s bètatechniek is in 2015/16 voor het derde jaar op rij toegenomen, tot 23.103. De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 6.792 (2005/06) naar 10.213 (2015/16). Op het hbo is het aantal gediplomeerden in dezelfde periode slechts licht toegenomen (van 12.165 naar 12.890).  

loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

AANTAL DIPLOMA'S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal diploma’s bètatechniek in landsdeel Noordwest is in 2015/16 voor het derde jaar op rij toegenomen, tot 5.160. De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 1.559 (2005/15) naar 2.476 (2015/16). Daarmee zijn de diploma-aantallen bètatechniek in het hbo en wo wederom dichter bij elkaar gekomen, in het hbo ontvingen namelijk dit jaar 2.684 studenten hun bètatechnisch diploma, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

loading...

Noord

landsdeel noord

AANTAL DIPLOMA'S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal diploma’s bètatechniek in landsdeel Noord is in 2015/16 exact gelijk aan het jaar ervoor, 1.859. Over de afgelopen tien jaar is het aantal diploma’s bètatechniek in het ho redelijk constant gebleven, in het hbo en wo afzonderlijk zijn wel trends zichtbaar. Hoewel op landelijk niveau een lichte stijging te zien is, is het aantal bètatechnische diploma’s in het hbo in landsdeel Noord afgenomen van 1.373 in 2005/06 tot 1.173 in 2015/16. In het wo is daarentegen een stijging te zien, van 421 diploma’s in 2005/06 tot 686 in 2015/2016.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANTAL DIPLOMA’S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal diploma’s bètatechniek in landsdeel Oost is in 2015/16 voor het derde jaar op rij toegenomen, tot 5.017. De grootste stijging komt uit het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 1.677 (2005/15) naar 2.280 (2015/16). Ook het aantal bètatechnisch gediplomeerden in het hbo is, na een lichte daling in 2012/13, voor het derde jaar op rij toegenomen tot 2.737.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANTAL DIPLOMA’S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Gelijk met het landelijk beeld is ook in landsdeel Zuidoost het aantal diploma’s bètatechniek in 2015/16 voor het derde jaar op rij toegenomen, tot bijna 5.000. Grofweg twee derde (3.343) van de gediplomeerden had in dat jaar een hbo-opleiding afgerond. In het wo werden 1.502 diploma’s uitgereikt, een stijging van 42% ten opzichte van 2005/06.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANTAL DIPLOMA’S BÈTATECHNIEK HOGER ONDERWIJS

Het aantal diploma’s bètatechniek is in 2015/16 toegenomen tot het hoogste aantal in jaren: 6.222. De grootste stijging vond plaats in het wo, waar het aantal gediplomeerden de afgelopen tien jaar toenam van 2.082 (2005/15) naar 3.269 (2015/16). Het aantal gediplomeerden op het bètatechnisch hbo is in het afgelopen jaar ook verder toegenomen, tot 2.953. Deze stijging volgt echter na enkele jaren van dalende instroomcijfers.

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische diploma’s binnen het totaal van diploma's in het hoger onderwijs bleef de afgelopen 10 jaar nagenoeg onveranderd (22% in 2005/06 t.o.v. 23% in 2015/16).  Op het hbo nam het aandeel zelfs iets af, van 20% (2005/06) naar 19% (2015/16). Het universitaire bètatechnische aandeel nam wel toe; zowel op bachelorniveau (van 25% naar 30%) als op masterniveau (van 22% naar 25%). Het vier-op-de-tien-doel is hiermee nog niet in zicht. 

loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische diploma’s binnen het totaal van diploma's in het hoger onderwijs in Noordwest is het afgelopen jaren licht gestegen, tot het hoogste punt in jaren (21%). Deze stijging is met name te danken aan de toename van het aandeel bètatechnische wo-bachelordiploma’s, van 21% in 2010/11 tot 28% in 2015/16. Ook op wo-masterniveau is in die periode een lichte stijging te zien, tot 17% in 2015/16.

Het aandeel vrouwen binnen de bètatechnisch gediplomeerden in het hoger onderwijs ligt in landsdeel Noordwest op alle niveaus boven het landelijk gemiddelde. Van alle studenten die in het afgelopen jaar een bètatechnisch wo-bachelordiploma in ontvangst mochten nemen, was nagenoeg de helft vrouw (48%). Onder wo-masters lag dit aandeel op 44%. Hoewel het aandeel onder hbo-gediplomeerden met 28% een stuk lager lag, is dit nog steeds boven het landelijk gemiddelde van 23%.

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische diploma’s binnen het totaal van diploma's in het hoger onderwijs in landsdeel Noord schommelde in de afgelopen tien jaar tussen de 16% en 18%. In 2015/16 was 17% van alle hoger onderwijsdiploma’s bètatechnisch. Het aandeel bètatechnische diploma’s in het hbo is voor het vijfde jaar op rij constant: 16%. Ook het universitaire bètatechnische aandeel op bachelorniveau bleef dit jaar gelijk (18%). Op masterniveau was nam het aandeel iets af, van 21% naar 20%.

Wanneer gekeken wordt naar het aandeel vrouwen binnen de bètatechnische gediplomeerden in het hoger onderwijs, valt op dat dit aandeel in het wo voor zowel bachelor- (41%) als masterniveau (42%) hoger ligt dan het landelijke gemiddelde (bachelor 37%, master 40%). In het hbo ligt dit aandeel iets lager: 21% in landsdeel Noord ten opzichte van 23% landelijk.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische diploma’s binnen het totaal van diploma's in het hoger onderwijs is al jaren redelijk constant. In 2015/16 had 27% van de gediplomeerden in het ho in landsdeel Oost een bètatechnisch diploma, landelijk is dit 23%. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de hoge aandelen bètatechniek binnen de universitair gediplomeerden: 37% op bachelorniveau en 40% op masterniveau.

Het aandeel vrouwen dat in 2015/16 een bètatechnisch hbo-diploma in ontvangst mocht nemen kwam overeen met het landelijk gemiddelde (23%), op het wo liggen deze aandelen echter boven het landelijke gemiddelde: 42% op masterniveau en zelfs 47% op bachelorniveau (ten opzichte van 37% en 40% landelijk.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

Het aandeel bètatechnische diploma’s binnen het totaal van diploma's in het hoger onderwijs in landsdeel Zuidoost zit al sinds 2010/11 in de lift. In 2015/16 had 24% van alle gediplomeerden in het ho in landsdeel Zuidoost een bètatechnische opleiding afgerond, iets meer dan het landelijke gemiddelde (24%). Met name de stijging in het aandeel bètatechnische wo-bachelors heeft hieraan bijgedragen: van 19% in 2008/09 tot 31% in 2015/16, net boven het landelijke gemiddelde (30%).

Onder de gediplomeerden in het hoger onderwijs in landsdeel Zuidoost bevonden zich relatief gezien minder vrouwen dan op landelijk niveau. Met name het aandeel vrouwen onder gediplomeerden op wo-bachelorniveau blijft met 23% ver achter bij het landelijk gemiddelde van 37%.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN HOGER ONDERWIJS

In landsdeel Zuidwest is het aandeel bètatechnische diploma’s binnen het totaal van diploma's in het hoger onderwijs al enkele jaren vrijwel contant. In 2015/16 was het aandeel 25%, iets boven het landelijk gemiddelde (23%). Ook het aandeel bètatechnische universitaire diploma’s (31% voor zowel bachelor als master) ligt in landsdeel Zuidwest net boven het landelijk gemiddelde van 30% op bachelorniveau en 25% op masterniveau.

Het aandeel vrouwen binnen de bètatechnisch gediplomeerden in het hoger onderwijs ligt in landsdeel Zuidwest voor zowel hbo als wo onder het landelijk gemiddelde. In het hbo ligt dit aandeel met 22% net onder landelijk niveau (23%), bij wo-bachelor (32%) en wo-master (31%) zijn de verschillen met het landelijk gemiddelde groter (wo-bachelor 40%, wo-master 37%).

Publiek-private samenwerking in het hbo

In 2011 startte in het hoger beroepsonderwijs (hbo) een pilot met 3 Centres of expertise. Middels deze Centres wordt concreet vormgegeven aan een intensieve publiek-private samenwerking. In 2013 gingen 17 nieuwe Centres van start vanuit de prestatieafspraken in het hoger onderwijs en in 2013 en 2014 kwamen hier 5 Centres in de groene sector bij. Daarnaast zijn in de achterliggende periode zo'n 12 Centres op eigen initiatief ontstaan. Dit brengt het totaal in 2017 op 37.

In totaal zijn er bij alle Centra (mbo en hbo) +/- 4.500 werkveldpartners betrokken. Deze partners leveren gemiddeld een jaarlijkse (in kind en cash) bijdrage van €824.000 (bedrijven), €808.000 (onderwijs) en €986.000 (overheid).

VO-HO-netwerken en brede regionale Bètasteunpunten

De regionale VO-HO-netwerken en Bètasteunpunten (netwerken waarin docenten uit het vo en ho samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van bètaonderwijs) vormen sinds 2014 een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen en havo/vwo-scholen. Ook eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven zijn aangesloten.

De VO-HO-netwerken organiseren activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Deze steunen op drie pijlers: doorlopend leren tussen VO en HO (en bedrijfsleven) en oriëntatie op studie en beroep; vak- en curriculumvernieuwingen in het VO en professionele ontwikkeling VO-docenten en schoolleiders. Inmiddels zijn er 10 netwerken, met een nagenoeg landelijke dekking. In 2016/17 bestaan de netwerken uit 361 havo/vwo-scholen, 34 HO-instellingen inclusief lerarenopleidingen (12 universiteiten en 22 hogescholen), 62 bedrijven, en 97 overige samenwerkingspartners (o.a. Jet-Net, DNA-labs en Stichting Technasium). In 2016/17 namen 35.462 leerlingen en 3.832 docenten deel aan activiteiten.