Middelbaar beroepsonderwijs

Er is een grote vraag naar vakbekwame technici. Het technisch bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden werken daarom samen om te zorgen voor onderwijs dat aansluit op de vraag van het bedrijfsleven, zodat studenten sneller inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van een toekomstvisie op onderwijsinhoud en -aanbod binnen de verschillende regio’s is een gezamenlijke uitdaging. De Centra voor innovatief vakmanschap (o.a. via het Regionaal investeringsfonds mbo) zijn hiervoor belangrijke instrumenten.

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting1 is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 48.425 naar 42.487. Wel is er de afgelopen twee jaar weer een lichte stijging zichtbaar. Opvallend is daarnaast dat de instroom op niveau 3 en 4 is gestegen, terwijl de instroom op niveau 1 en 2 is gedaald. Dit is in lijn met de toename van het aantal leerlingen in de gemengde en theoretische leerwegen op het vmbo, ten opzichte van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. 

De grootste stijging in de bètatechnische richtingen vond de afgelopen 10 jaar plaats op niveau 3 (van 6.991 in 2006/07 naar 9.157 in 2016/17) en niveau 4 (van 17.238 naar 21.904 studenten). 

De instroom bij de bètatechnische mbo-opleidingen op niveau 1 is afgenomen van 4.269 studenten in 2006/07 naar nog maar 70 studenten in 2016/17.2 In dezelfde periode nam de bètatechnische instroom op niveau 2 af van 19.927 naar 11.356 studenten. 

 • 1. Voor bètatechniek is gekeken naar de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
 • 2. Alhoewel de algehele instroom op mbo niveau 1 ook is afgenomen, kan dit grote verschil in aantallen vooral worden verklaard doordat deze opleidingen sinds de herziening van de kwalificatiestructuur in 2014 in veel gevallen niet meer worden toegekend aan een opleidingsdomein. Daardoor vallen ze buiten de definitie van bètatechniek in het mbo, die op domeinniveau plaatsvindt.
loading...

Noordwest

landsdeel Noordwest

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting 1 in het landsdeel Noordwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 11.566 naar 10.267. Wel is er de afgelopen twee jaar weer een lichte stijging zichtbaar. Opvallend is daarnaast dat de instroom op niveau 3 en 4 is gestegen, terwijl de instroom op niveau 1 en 2 is gedaald. Dit is in lijn met de toename van het aantal leerlingen in de gemengde en theoretische leerwegen op het vmbo, ten opzichte van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. 

De stijging in de bètatechnische richtingen in de afgelopen 10 jaar op niveau 3 was van 1.788 in 2006/07 naar 2.145 in 2016/17. De instroom op niveau 4 steeg in deze periode van 4.315 naar 5.403 studenten.

De instroom bij de bètatechnische mbo-opleidingen op niveau 1 is afgenomen van 1.001 studenten in 2006/07 naar nog maar 41 studenten in 2016/17. 2 In dezelfde periode nam de bètatechnische instroom op niveau 2 af van 4.462 naar 2.678 studenten.

 

 

 • 1. Voor bètatechniek is gekeken naar de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
 • 2.  Alhoewel de algehele instroom op mbo niveau 1 ook is afgenomen, kan dit grote verschil in aantallen vooral worden verklaard doordat deze opleidingen sinds de herziening van de kwalificatiestructuur in 2014 in veel gevallen niet meer worden toegekend aan een opleidingsdomein. Daardoor vallen ze buiten de definitie van bètatechniek in het mbo, die op domeinniveau plaatsvindt.
loading...

Noord

landsdeel noord

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting 1 in het landsdeel Noord is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 5.321 naar 4.461. Wel is er de afgelopen twee jaar weer een lichte stijging zichtbaar. Opvallend is daarnaast dat de instroom op niveau 3 en 4 is gestegen, terwijl de instroom op niveau 1 en 2 is gedaald. Dit is in lijn met de toename van het aantal leerlingen in de gemengde en theoretische leerwegen op het vmbo, ten opzichte van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. 

De stijging in de bètatechnische richtingen in de afgelopen 10 jaar op niveau 3 was van 864 in 2006/07 naar 901 in 2016/17. De instroom op niveau 4 steeg in deze periode van 1.775 naar 2.331 studenten.

De instroom bij de bètatechnische mbo-opleidingen op niveau 1 is afgenomen van 250 studenten in 2006/07 naar nog maar 5 studenten in 2016/17. 2 In dezelfde periode nam de bètatechnische instroom op niveau 2 af van 2.432 naar 1.229 studenten.

 

 

 • 1. Voor bètatechniek is gekeken naar de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
 • 2.   Alhoewel de algehele instroom op mbo niveau 1 ook is afgenomen, kan dit grote verschil in aantallen vooral worden verklaard doordat deze opleidingen sinds de herziening van de kwalificatiestructuur in 2014 in veel gevallen niet meer worden toegekend aan een opleidingsdomein. Daardoor vallen ze buiten de definitie van bètatechniek in het mbo, die op domeinniveau plaatsvindt.
loading...

Oost

landsdeel oost

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting 1 in het landsdeel Oost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 9.759 naar 9.051.

De stijging in de bètatechnische richtingen in de afgelopen 10 jaar op niveau 3 was van 1.564 in 2006/07 naar 1.952 in 2016/17. De instroom op niveau 4 steeg in deze periode van 3.310 naar 4.487 studenten.

De instroom bij de bètatechnische mbo-opleidingen op niveau 1 is afgenomen van 815 studenten in 2006/07 naar nog maar 6 studenten in 2016/17. 2

 • 1. Voor bètatechniek is gekeken naar de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
 • 2. Alhoewel de algehele instroom op mbo niveau 1 ook is afgenomen, kan dit grote verschil in aantallen vooral worden verklaard doordat deze opleidingen sinds de herziening van de kwalificatiestructuur in 2014 in veel gevallen niet meer worden toegekend aan een opleidingsdomein. Daardoor vallen ze buiten de definitie van bètatechniek in het mbo, die op domeinniveau plaatsvindt.
loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting 1 in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 8.743 naar 7.520. Wel is er

de afgelopen twee jaar weer een lichte stijging zichtbaar. Opvallend is daarnaast dat de instroom op niveau 3 en 4 is gestegen, terwijl de instroom op niveau 1 en 2 is gedaald. Dit is in lijn met de toename van het aantal leerlingen in de gemengde en theoretische leerwegen op het vmbo, ten opzichte van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. 

De stijging in de bètatechnische richtingen in de afgelopen 10 jaar op niveau 3 was van 1.085 in 2006/07 naar 1.822 in 2016/17. De instroom op niveau 4 steeg in deze periode van 3.278 naar 3.722 studenten.

De instroom bij de bètatechnische mbo-opleidingen op niveau 1 is afgenomen van 1.114 studenten in 2006/07 naar nog maar 0 studenten in 2016/17. 2 In dezelfde periode nam de bètatechnische instroom op niveau 2 af van 3.266 naar 1.976 studenten.

 

 

 • 1. oor bètatechniek is gekeken naar de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
 • 2.  Alhoewel de algehele instroom op mbo niveau 1 ook is afgenomen, kan dit grote verschil in aantallen vooral worden verklaard doordat deze opleidingen sinds de herziening van de kwalificatiestructuur in 2014 in veel gevallen niet meer worden toegekend aan een opleidingsdomein. Daardoor vallen ze buiten de definitie van bètatechniek in het mbo, die op domeinniveau plaatsvindt.
loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting 1 in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 13.036 naar 11.188. Wel is er de afgelopen twee jaar weer een lichte stijging zichtbaar. Opvallend is daarnaast dat de instroom op niveau 3 en 4 is gestegen, terwijl de instroom op niveau 1 en 2 is gedaald. Dit

is in lijn met de toename van het aantal leerlingen in de gemengde en theoretische leerwegen op het vmbo, ten opzichte van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. 

De stijging in de bètatechnische richtingen in de afgelopen 10 jaar op niveau 3 was van 1.690 in 2006/07 naar 2.337 in 2016/17. De instroom op niveau 4 steeg in deze periode van 4.560 naar 5.961 studenten.

De instroom bij de bètatechnische mbo-opleidingen op niveau 1 is afgenomen van 1.089 studenten in 2006/07 naar nog maar 23 studenten in 2016/17. 2 In dezelfde periode nam de bètatechnische instroom op niveau 2 af van 5.697 naar 2.867 studenten.

 

 

 • 1.  Voor bètatechniek is gekeken naar de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
 • 2. Alhoewel de algehele instroom op mbo niveau 1 ook is afgenomen, kan dit grote verschil in aantallen vooral worden verklaard doordat deze opleidingen sinds de herziening van de kwalificatiestructuur in 2014 in veel gevallen niet meer worden toegekend aan een opleidingsdomein. Daardoor vallen ze buiten de definitie van bètatechniek in het mbo, die op domeinniveau plaatsvindt.
loading...

Landelijk

landelijk

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting is de afgelopen tien jaar toegenomen van 30% naar 32%. Op niveau 3 steeg het aandeel van 20% in 2006/07 naar 29% in 2016/17. Op niveau 4 is het aandeel het afgelopen jaar stabiel gebleven, nadat het de afgelopen tien jaar steeg van 28% naar 32%.

Hoewel de instroom in absolute aantallen aanzienlijk is afgenomen bij de bètatechnische richtingen op niveau 1 en 2, is het aandeel op niveau 1 in de periode 2006/07 tot 2016/17 gelijk gebleven op 40%. Op niveau 2 was een lichte daling waarneembaar (van 36% in 2006/07 naar 34% in 2016/17).

Het vrouwelijke aandeel van instromende studenten bètatechniek in het mbo is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 9% in 2006/07 naar 16% in 2016/17.1 Dit komt vooral doordat het vrouwelijke aandeel op niveau 4 aanzienlijk is gestegen (van 18% in 2006/07 naar 25% in 2016/17).

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende mbo-studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel studenten dat voor bètatechniek heeft gekozen.
loading...

Noordwest

landsdeel Noordwest

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting in Noordwest is in 2016/17 met 30% weer terug op het niveau van tien jaar geleden, na een kleine dip. Met name de forse stijging in het aandeel bètatechniek in niveau 1 springt in het oog: maar liefst 70% van alle inschrijvingen in dit niveau betrof een bètatechnische opleiding.

Ondanks de sterke stijging in de afgelopen 4 jaar, ligt het aandeel bètatechniek binnen de instroom in niveau 3 met 28% nog net iets onder het landelijk gemiddelde van 29%.

Het aandeel bètatechniek op niveaus 3 en 4 zijn al drie jaar min of meer constant. In 2015/16 kiest 31% van alle niveau 4 studenten en 30% van de niveau 3 studenten een bètatechnische opleiding. Dit betekent voor niveau 3 een kleine daling ten opzichte van tien jaar geleden, en voor niveau 4 een lichte stijging.

Het vrouwelijke aandeel van instromende studenten bètatechniek in het mbo in Noordwest ligt met 30% voor niveau 4 boven het landelijk gemiddelde van 25%.1

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende mbo-studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel studenten dat voor bètatechniek heeft gekozen.
loading...

Noord

landsdeel noord

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting in landsdeel Noord is de afgelopen tien jaar, ondanks tussentijdse schommelingen, gelijk gebleven op 28%, dit is onder het landelijke gemiddelde van 32%. In relatieve zin was de grootste stijging te zien op niveau 4, ondanks de lichte daling in 2016/2017: het aandeel steeg daar van 23% in 2006/07 naar 28% in 2016/17.

Op niveau 3 is het aandeel licht toegenomen, tot het hoogste punt in tien jaar: 23%. Het aandeel bètatechniek in niveau 1 is daarentegen gekelderd tot 0%. Ook het aandeel bètatechniek in niveau 2 ligt met 33% onder het landelijk gemiddelde van 40%.

De stijging in het vrouwelijke aandeel van instromende studenten bètatechniek in het mbo op niveau 4 die landelijk gezien wordt, blijft in landsdeel Noord nog wat achter. Waar landelijk 25% van de instromers in niveau 4 vrouw is, is dat in landsdeel Noord slechts 17%.1

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende mbo-studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel studenten dat voor bètatechniek heeft gekozen.
loading...

Oost

landsdeel oost

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting in landsdeel Oost is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen van 27% naar 33%. Wanneer ingezoomd wordt op de verschillende niveaus valt op dat in 2016/17 voor alle niveaus van het mbo het aandeel bètatechniek gestegen is. De grootste stijging was te zien op niveau 1, waar nu 67% van alle nieuwe studenten een bètatechnische richting gekozen heeft.

Ook niveau 2 (36% naar 40%) en niveau 3 (van 25% naar 29%) kenden een flinke stijging in 2015/16. Deze aandelen liggen boven het landelijke gemiddelde (34% op niveau 2, 29% op niveau 3).

Het aandeel vrouwen binnen de bètatechnische richtingen op het mbo in landsdeel Oost is nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde.1

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende mbo-studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel studenten dat voor bètatechniek heeft gekozen.
loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting in landsdeel Zuidoost is het afgelopen jaar licht gestegen tot 31%, maar ligt desondanks nog net onder het niveau van tien jaar geleden (32%). Waar het aandeel bètatechniek binnen de instroom in niveau 4 al jarenlang min of meer gelijk blijft (30% in 2016/17), valt op dat het aandeel binnen niveau 3 al enkele jaren onverminderd stijgt. In tien jaar is het aandeel gestegen van 19% tot 31% in 2016/17, boven het landelijk gemiddelde van 29%.

Het aandeel bètatechniek binnen niveau 2 daalt al enkele jaren: koos in 2010/11 nog 56% van alle nieuwe instromers op dit niveau een bètatechnische opleiding, in 2016/17 is dat nog maar 35%. Desalniettemin is dit nog net boven het landelijk gemiddelde van 34%.

Het aandeel vrouwen binnen de bètatechnische richtingen op het mbo in landsdeel Zuidoost is nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde.1

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende mbo-studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel studenten dat voor bètatechniek heeft gekozen.
loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting in landsdeel Zuidwest is het afgelopen jaar, na een forse stijging, iets gedaald tot 35%. Dit is nog boven het landelijk gemiddelde van 32%. In relatieve zin was de grootste stijging te zien op niveau 3: het aandeel steeg daar van 26% in 2006/07 naar 32% in 2016/17.

Op niveau 4 is het aandeel het afgelopen jaar gedaald tot 36%, nog steeds boven het landelijk gemiddelde van 32%. Het aandeel bètatechniek binnen niveau 1 kent de afgelopen tien jaar een opmerkelijk verloop: koos in 2010/11 nog 70% van alle nieuwe instromers op dit niveau een bètatechnische opleiding, in 2016/17 is dat nog maar 24%.

Het aandeel vrouwen binnen de bètatechnische richtingen op het mbo in landsdeel Zuidwest is nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde.1

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van instromende mbo-studenten. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel studenten dat voor bètatechniek heeft gekozen.
loading...

Landelijk

landelijk

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom in Beroepsopleidende leerweg (BOL) is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 26.105 in 2006/07 naar 30.556 studenten in 2016/17), terwijl de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 21.093 in 2006/07 naar 11.931 studenten in 2016/17). Ook op dit gebied is er dus een verschuiving van de praktijk naar de theorie. Wel zijn er verschillen per mbo-niveau: bij niveau 2 en 3 is er juist sprake van een stijging in de Beroepsbegeleidende leerweg. 

 

 

 

loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom in beroepsopleidende leerweg (BOL) is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 6.581 in 2006/07 naar 7.393 studenten in 2016/17), terwijl de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 4.813 in 2006/07 naar 2.874 studenten in 2016/17). Ook op dit gebied is er dus een verschuiving van de praktijk naar de theorie. Wel wordt voor het tweede jaar op rij een stijging in de instroom in de BBL waargenomen.

loading...

Noord

landsdeel Noord

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom in beroepsopleidende leerweg (BOL) is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 3.188 in 2006/07 naar 3.432 studenten in 2016/17), terwijl de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 1.842 in 2006/07 naar 1.029 studenten in 2016/17). Ook op dit gebied is er dus een verschuiving van de praktijk naar de theorie. Wel wordt voor het tweede jaar op rij een stijging in de instroom in de BBL waargenomen.

loading...

Oost

landsdeel Oost

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom in beroepsopleidende leerweg (BOL) is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 5.201 in 2006/07 naar 6.395 studenten in 2016/17), terwijl de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 4.469 in 2006/07 naar 2.656 studenten in 2016/17). Wel wordt voor het tweede jaar op rij een stijging in de instroom in de BBL waargenomen.

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom in beroepsopleidende leerweg (BOL) is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 4.372 in 2006/07 naar 5.018 studenten in 2016/17), terwijl de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 4.309 in 2006/07 naar 2.502 studenten in 2016/17). Ook op dit gebied is er dus een verschuiving van de praktijk naar de theorie. Wel wordt voor het tweede jaar op rij een stijging in de instroom in de BBL waargenomen.

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom in beroepsopleidende leerweg (BOL) is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 6.763 in 2006/07 naar 8.318 studenten in 2016/17), terwijl de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 5.660 in 2006/07 naar 2.870 studenten in 2016/17). Ook op dit gebied is er dus een verschuiving van de praktijk naar de theorie. Wel wordt voor het tweede jaar op rij een stijging in de instroom in de BBL waargenomen.

loading...

Landelijk

landelijk

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

De dalende lijn van het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo heeft zich ook het afgelopen jaar doorgezet. In 2015/16 waren er 42.920 gediplomeerden, terwijl er in 2005/2006 nog 45.616  studenten een mbo-diploma behaalden. Dit is het gevolg van de terugloop in instroom op het mbo in het algemeen, en specifiek ook in de bètatechnische richtingen, die de afgelopen jaren aan de orde was. Inmiddels kent deze instroom weer een licht stijgende lijn.

De grootste afname is in deze periode waar te nemen op niveaus 1 en 2: het aantal diploma's daalde respectievelijk van 3.339 naar 483 (niveau 1) en 16.673 naar 13.550 (niveau 2). Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 3 haalde bleef ongeveer gelijk (11.124 studenten in 2005/06 t.o.v. 11.624 in 2015/16). Alleen op niveau 4 was sprake van een duidelijke stijging (van 14.420 diploma's in 2005/06 naar 17.263 in 2015/16). 

loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

De dalende lijn van het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo heeft zich ook het afgelopen jaar doorgezet. In 2015/16 waren er 9.940 gediplomeerden, terwijl er in 2005/06 nog 10.524 studenten een mbo-diploma behaalden. Dit is het gevolg van de terugloop in instroom op het mbo in het algemeen, en specifiek ook in de bètatechnische richtingen, die de afgelopen jaren aan de orde was. Inmiddels kent deze instroom weer een licht stijgende lijn.

De grootste afname is in deze periode waar te nemen op niveau 1: het aantal diploma’s daalde van 832 naar 214. Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 3 haalde bleef ongeveer gelijk (2.385 studenten in 2005/06 t.o.v. 2.532 in 2015/16). Alleen op niveau 4 was sprake van een duidelijke stijging (van 3.395 diploma's in 2005/06 naar 4.174 in 2015/16).

loading...

Noord

landsdeel noord

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

De dalende lijn van het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo heeft zich ook het afgelopen jaar doorgezet. In 2015/16 waren er 4.625 gediplomeerden, terwijl er in 2005/06 nog 5.046 studenten een mbo-diploma behaalden. Dit is het gevolg van de terugloop in instroom op het mbo in het algemeen, en specifiek ook in de bètatechnische richtingen, die de afgelopen jaren aan de orde was. Inmiddels kent deze instroom weer een licht stijgende lijn.

De grootste afname is in deze periode waar te nemen op niveaus 1 en 2: het aantal diploma's daalde respectievelijk van 355 naar 3 (niveau 1) en 1.986 naar 1.563 (niveau 2). Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 3 haalde bleef ongeveer gelijk (1.220 studenten in 2005/06 t.o.v. 1.312 in 2015/16). Alleen op niveau 4 was sprake van een duidelijke stijging (van 1.485 diploma's in 2005/06 naar 1.747 in 2015/16).

loading...

Oost

landsdeel oost

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

De dalende lijn van het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo heeft zich ook het afgelopen jaar doorgezet. In 2015/16 waren er 9.165 gediplomeerden, terwijl er in 2005/06 nog 10.097 studenten een mbo-diploma behaalden. Dit is het gevolg van de terugloop in instroom op het mbo in het algemeen, en specifiek ook in de bètatechnische richtingen, die de afgelopen jaren aan de orde was. Inmiddels kent deze instroom weer een licht stijgende lijn.

De grootste afname is in deze periode waar te nemen op niveau 1: het aantal diploma's daalde van 628 naar 83. Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 3 haalde bleef ongeveer gelijk (2.744 studenten in 2005/06 t.o.v. 2.466 in 2015/16). Alleen op niveau 4 was sprake van een duidelijke stijging (van 3.118 diploma's in 2005/06 naar 3.791 in 2015/16).

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

De dalende lijn van het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo heeft zich ook het afgelopen jaar doorgezet. In 2015/16 waren er 7.572 gediplomeerden, terwijl er in 2005/06 nog 8.119 studenten een mbo-diploma behaalden. Dit is het gevolg van de terugloop in instroom op het mbo in het algemeen, en specifiek ook in de bètatechnische richtingen, die de afgelopen jaren aan de orde was. Inmiddels kent deze instroom weer een licht stijgende lijn.

De grootste afname is in deze periode waar te nemen op niveaus 1 en 2: het aantal diploma's daalde respectievelijk van 753 naar 11 (niveau 1) en 2.767 naar 2.343 (niveau 2). Op de niveaus 3 en 4 was sprake van een duidelijke stijging van respectievelijk 1.893 diploma's in 2005/06 naar 2.206 in 2015/16 (niveau 3) en 2.706 diploma’s in 2005/2006 naar 3.012 in 2015/2016 (niveau 4).

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

De dalende lijn van het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo heeft zich ook het afgelopen jaar doorgezet. In 2015/16 waren er 11.618 gediplomeerden, terwijl er in 2005/06 nog 11.830 studenten een mbo-diploma behaalden. Dit is het gevolg van de terugloop in instroom op het mbo in het algemeen, en specifiek ook in de bètatechnische richtingen, die de afgelopen jaren aan de orde was. Inmiddels kent deze instroom weer een licht stijgende lijn.

De grootste afname is in deze periode waar te nemen op niveaus 1 en 2: het aantal diploma's daalde respectievelijk van 831 naar 172 (niveau 1) en 4.401 naar 3.799 (niveau 2). Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 3 haalde bleef ongeveer gelijk (2.882 studenten in 2005/06 t.o.v. 3.108 in 2015/16). Alleen op niveau 4 was sprake van een duidelijke stijging (van 3.716 diploma's in 2005/06 naar 4.539 in 2015/16).

loading...

Landelijk

landelijk

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel van de bètatechnische diploma's binnen het totaal van behaalde mbo-diploma's volgt logischerwijs de lijn van de instroom van de afgelopen jaren. Over alle niveaus gezien, is het aandeel binnen de bètatechnische tussen 2005/06 en 2015/16 gedaald (van 32% naar 29%). De sterkste daling is te zien op niveaus 2 en 3 - respectievelijk daalde het aandeel bètatechnische diploma's van 38% naar 34% (niveau 2) en 31% naar 27% (niveau 3).  Alleen op niveau 4 was de afgelopen 10 jaar sprake van een lichte stijging (van 27% naar 28%). 

Het vrouwelijke aandeel binnen het totaalaantal studenten dat een mbo-diploma behaalde, is in de periode van 2005/06 tot 2015/16 gestegen van 8% naar 13%.1 Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de instroom van vrouwelijke studenten op niveau 3 en 4. 

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel gediplomeerden in een bètatechnische richting.
loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel van de bètatechnische diploma's binnen het totaal van behaalde mbo-diploma's volgt logischerwijs de lijn van de instroom van de afgelopen jaren. Over alle niveaus gezien, is het aandeel binnen de bètatechnische tussen 2005/06 en 2015/16 gedaald (van 31% naar 28%). De sterkste daling is te zien op niveau 2 - het aandeel bètatechnische diploma’s daalde van 36% naar 30%. Op niveau 4 was de afgelopen 10 jaar sprake van een lichte daling (van 29% naar 28%). 

Het vrouwelijke aandeel binnen het totaalaantal studenten dat een mbo-diploma behaalde, is in de periode van 2005/06 tot 2015/16 gestegen van 10% naar 16%.1 Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de instroom van vrouwelijke studenten op niveau 4. 

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel gediplomeerden in een bètatechnische richting.
loading...

Noord

landsdeel noord

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel van de bètatechnische diploma's binnen het totaal van behaalde mbo-diploma's volgt logischerwijs de lijn van de instroom van de afgelopen jaren. Over alle niveaus gezien, is het aandeel binnen de bètatechnische tussen 2005/06 en 2015/16 gedaald (van 29% naar 26%). De sterkste daling is te zien op niveau 1 - het aandeel bètatechnische diploma’s daalde van 34% naar 5%.

Het vrouwelijke aandeel binnen het totaalaantal studenten dat een mbo-diploma behaalde, is in de periode van 2005/06 tot 2015/16 gestegen van 4% naar 8%.1 Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de instroom van vrouwelijke studenten op niveau 3 en 4.

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel gediplomeerden in een bètatechnische richting.
loading...

Oost

landsdeel oost

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel van de bètatechnische diploma's binnen het totaal van behaalde mbo-diploma's volgt logischerwijs de lijn van de instroom van de afgelopen jaren. Over alle niveaus gezien, is het aandeel binnen de bètatechnische tussen 2005/06 en 2015/16 gedaald (van 32% naar 30%). De sterkste daling is te zien op niveau 3 - het aandeel bètatechnische diploma’s daalde van 34% naar 28%. Op de niveaus 1 en 4 was de afgelopen 10 jaar sprake van een stijging, van respectievelijk 29% naar 54% (niveau 1) en van 26% naar 28% (niveau 4) 

Het vrouwelijke aandeel binnen het totaalaantal studenten dat een mbo-diploma behaalde, is in de periode van 2005/06 tot 2015/16 gestegen van 7% naar 11%.1 Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de instroom van vrouwelijke studenten op niveau 4.

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel gediplomeerden in een bètatechnische richting.
loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel van de bètatechnische diploma's binnen het totaal van behaalde mbo-diploma's volgt logischerwijs de lijn van de instroom van de afgelopen jaren. Over alle niveaus gezien, is het aandeel binnen de bètatechnische tussen 2005/06 en 2015/16 gedaald (van 33% naar 29%). De sterkste daling is te zien op niveau 1 - het aandeel bètatechnische diploma’s daalde van 38% naar 6%.

Het vrouwelijke aandeel binnen het totaalaantal studenten dat een mbo-diploma behaalde, is in de periode van 2005/06 tot 2015/16 gestegen van 9% naar 13%.1 Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van de instroom van vrouwelijke studenten op niveau 2, 3 en 4.

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel gediplomeerden in een bètatechnische richting.
loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel van de bètatechnische diploma's binnen het totaal van behaalde mbo-diploma's volgt logischerwijs de lijn van de instroom van de afgelopen jaren. Over alle niveaus gezien, is het aandeel binnen de bètatechnische tussen 2005/06 en 2015/16 gedaald (van 33% naar 29%). De sterkste daling is te zien op niveau 1 - het aandeel bètatechnische diploma’s daalde van 38% naar 6%.

Het vrouwelijke aandeel binnen het totaalaantal studenten dat een mbo-diploma behaalde, is in de periode van 2005/06 tot 2015/16 gestegen van 7% naar 12%.1 Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de instroom van vrouwelijke studenten op niveau 3 en 4. 

 • 1. De grafiek toont het vrouwelijke aandeel binnen de totale populatie van gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het vrouwelijke aandeel binnen het aandeel gediplomeerden in een bètatechnische richting.

Leerbedrijven en stages

In het Techniekpact is opgenomen dat het bedrijfsleven iedere bètatechnische mbo-student een stage- of leerwerkplek wil kunnen bieden. Het totaalaantal leerbedrijven in de bètatechnische mbo-domeinen1 in 2017 is 87.924. Dit betekent een daling ten opzichte van vorig jaar (88.212 leerbedrijven). In totaal werden er in 2015-2016 100.548 stages gestart.2 Dit is een toename ten opzichte van 2014-2015, toen er 93.778 stages werden gestart.

 • 1. Het gaat om de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
 • 2. Bron: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB). Noot: de cijfers voor 2016-2017 met betrekking tot de stages zijn pas einde van 2017 beschikbaar.

Publiek-private samenwerking in het mbo

In 2011 startte in het middelbaar beroepsonderwijs een pilot met vier Centra voor innovatief vakmanschap. Hiermee wordt concreet vormgegeven aan publiek-private samenwerking. Sinds de start in 2011 zijn er jaarlijks nieuwe Centra gestart, in het bijzonder gestimuleerd vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo (Rif). In 2017 zijn er in totaal 18 Centra voor innovatief vakmanschap en 94 publiek-private samenwerkingen uit het Rif.  

In totaal zijn er bij alle Centra (mbo en hbo) +/- 4.500 werkveldpartners betrokken. Deze partners leveren gemiddeld per Centrum een jaarlijkse (in kind en cash) bijdrage van respectievelijk €360.000 (bedrijven), €197.000 (onderwijs) en €241.000 (overheid).

Toptechniek in bedrijf

Het programma Toptechniek in bedrijf zet zich ervoor in dat meer jongeren op het vmbo voor bètatechniek kiezen en aansluitend succesvol doorstromen naar een bètatechnische mbo-opleiding. In 2012 is het programma gestart met 17 regio’s en is sindsdien uitgebreid naar 21 regio’s. Binnen de regio’s werken onderwijs (vmbo en mbo), bedrijfsleven en overheid samen aan doorlopende leerlijnen, onderwijsvernieuwing, professionalisering van docenten, macrodoelmatigheid en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Binnen de Toptechniek in bedrijf-regio’s werken 347 vmbo-scholen.1 en 35 mbo-instellingen samen.

De resultaten zijn positief: bij scholen die verbonden zijn aan Toptechniek in bedrijf is het aantal gediplomeerden met een technisch profiel hoger dan bij overige instellingen en stromen meer vmbo’ers met een technische achtergrond door naar een bètatechnische mbo-opleiding.

 • 1. De scholen uit het M-Tech-programma, dat zich specifiek richtte op bètatechniek op vmbo-tl, zijn sinds 2016/17 opgenomen in de netwerken van Toptechniek in bedrijf

Experimenten doorlopende leerlijnen

Met ingang van het schooljaar 2014/15 is het experiment met de vakmanschap- en technologieroute gestart. Deze routes bieden de mogelijkheid voor scholen om op bepaalde onderdelen af te wijken van de regelgeving, om zo vmbo en mbo in een geïntegreerde leerroute aan te bieden. Zo kan binnen een experiment desgewenst per leerling bepaald worden wanneer vmbo-examen wordt gedaan in een specifiek vak.

In 2016/17 zijn er ruim 200 actieve doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo: 111 vakmanschaproutes (mbo niveau 2 en 3) en 91 technologie- en beroepsroutes (mbo niveau 4). Voor het schooljaar 2017/18 zijn er 24 nieuwe routes goedgekeurd, waarvan 16 binnen de sector techniek.