Middelbaar beroepsonderwijs

Er is een grote vraag naar vakbekwame technici. Het technisch bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden werken daarom samen om te zorgen voor onderwijs dat aansluit op de vraag van het bedrijfsleven, zodat studenten sneller inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van een toekomstvisie op onderwijsinhoud en -aanbod binnen de verschillende regio’s is een gezamenlijke uitdaging. De Centra voor innovatief vakmanschap (o.a. via het Regionaal investeringsfonds mbo) zijn hiervoor belangrijke instrumenten.

loading...

Landelijk

landelijk

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting1 ligt in 2017/18 net als in 2007/08 op 29%. Er zijn verschillen te zien tussen de niveaus. Op niveau 1 is in de periode 2007/08 tot 2017/18 een lichte daling te zien van 32% naar 28%. Op niveau 2 is ook een lichte daling waarneembaar van 37% in 2007/08 naar 32% in 2017/18. Op niveau 4 is het aandeel in 2017/18 net als in 2007/08 27%. Op niveau 3 steeg het aandeel sterk, namelijk van 20% in 2007/08 naar 30% in 2017/18.

Het aandeel vrouwen dat kiest voor bètatechniek van het totaal aantal vrouwen dat een mbo-opleiding start, is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 6% in 2007/08 naar 9% in 2017/18. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 2 is licht gestegen van 3% naar 5%. Dit geldt ook voor mbo niveau 3 (van 2% naar 4%) en mbo niveau 4 (van 9% naar 11%).

  • 1. De methode voor het bepalen van ‘bètatechnische richting’ is gewijzigd ten opzichte van eerdere uitgaven van de Techniekpactmonitor. Voorheen werd per domein bepaald of deze technisch was en daarover werden cijfers berekend. In de huidige versie zijn cijfers berekend middels de nieuwe mbo-definitie voor techniek. Met deze definitie is per studierichting bepaald of deze technisch is. Deze methode is toegepast over de gehele periode 2007/08 tot 2017/18; de cijfers zijn dus met terugwerkende kracht berekend.
loading...

Noordwest

landsdeel Noordwest

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noordwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 30% naar 28%.
In deze periode is een sterke stijging zichtbaar op niveau 3, van 22% naar 31%.

Het aandeel vrouwen van het totaal aantal vrouwen dat kiest voor een mbo-opleiding bètatechniek is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 7% in 2007/08 naar 9% in 2017/18. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 1 is de afgelopen 10 jaar afgenomen van 16% naar 14%. Op de andere niveaus is een lichte stijging waarneembaar.

loading...

Noord

landsdeel noord

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noord is in de periode 2007/08 tot 2017/18 met 28% gelijk gebleven.
In deze periode is een sterke stijging zichtbaar op niveau 1, van 23% naar 30%.

Het aandeel vrouwen van het totaal aantal vrouwen dat kiest voor een mbo-opleiding bètatechniek is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 4% in 2007/08 naar 6% in 2017/18. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 1 is de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven met 9%. Op de andere niveaus is een lichte stijging waarneembaar.

loading...

Oost

landsdeel oost

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Oost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 28% naar 30%.
In deze periode is de sterkste stijging zichtbaar op niveau 3, van 21% naar 33%.

Het aandeel vrouwen van het totaal aantal vrouwen dat kiest voor een mbo-opleiding bètatechniek is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 6% in 2007/08 naar 8% in 2017/18. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 1 is de afgelopen 10 jaar afgenomen van 10% naar 9%. Op de andere niveaus is een lichte stijging waarneembaar.

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 licht afgenomen van 30% naar 29%.
In deze periode is een sterke stijging zichtbaar op niveau 3, van 17% naar 31%.

Het aandeel vrouwen van het totaal aantal vrouwen dat kiest voor een mbo-opleiding bètatechniek is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 7% in 2007/08 naar 10% in 2017/18. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 1 is de afgelopen 10 jaar afgenomen van 15% naar 10%. Op de andere niveaus is een lichte stijging waarneembaar.

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau

Het aandeel instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 met 29% gelijk gebleven.
In deze periode is een sterke stijging zichtbaar op niveau 3, van 16% naar 29%.

Het aandeel vrouwen van het totaal aantal vrouwen dat kiest voor een mbo-opleiding bètatechniek is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 6% in 2007/08 naar 8% in 2017/18. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 1 is de afgelopen 10 jaar afgenomen van 17% naar 9%. Op de andere niveaus is een lichte stijging waarneembaar.

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 49.901 naar 41.977. Wel zijn de aantallen de laatste drie jaar weer enigszins aan het toenemen.

Ook hier geldt dat de instroomaantallen verschillen tussen de niveaus. De instroom op niveau 3 en 4 is gestegen, terwijl de instroom op niveau 1 en 2 is gedaald. Dit is in lijn met het dalende aandeel dat kies voor bètatechniek op niveau 1 en niveau 2. De instroom bij de bètatechnische mbo-opleidingen op niveau 1 is afgenomen van 5.149 studenten in 2007/08 naar 3.054 studenten in 2017/18. Opvallend is dat de instroom op niveau 1 de laatste drie jaar wel weer in een stijgende lijn zit. Tussen 2007/08 en 2017/18 nam de bètatechnische instroom op niveau 2 af van 21.132 studenten naar 10.395 studenten.

Het aantal niveau 3 en niveau 4 mbo-studenten in bètatechnische richtingen is afgelopen tien jaar gestegen. Het aantal studenten op niveau 3 nam toe van 7.011 in 2007/08 naar 9.163 in 2017/18. In dezelfde periode nam het aantal studenten op niveau 4 toe van 16.609 naar 19.365.

Het aantal vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-studie is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 4.917 naar 5.914. Dit heeft te maken met een hogere instroom in bètatechnische opleidingen op niveau 3 en 4. In tien jaar tijd steeg het aantal op niveau 3 van 499 naar 647 en op niveau 4 van 2.850 naar 4.258. Op niveau 1 en 2 daalde het aantal daarentegen. In 2007/08 startten 843 vrouwelijke studenten een bètatechnische studie op niveau 1 en in 2017/18 waren dat er nog 434. In dezelfde periode was de instroom op bètatechnisch niveau 2 gedaald van 725 naar 575 vrouwelijke studenten.

loading...

Noordwest

landsdeel Noordwest

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noordwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 12.382 naar 10.368.

Wel is er de afgelopen drie jaar een lichte stijging zichtbaar.

De instroom op niveau 2 in de afgelopen vijf jaar is gedaald van 3.316 naar 2.611. In dezelfde periode steeg de instroom op niveau 3 van 1.733 naar 2.303.

loading...

Noord

landsdeel noord

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noord is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 5.288 naar 4.821.

Wel is er de afgelopen drie jaar een lichte stijging zichtbaar.

De instroom op niveau 2 in de afgelopen vijf jaar is gedaald van 1.485 naar 1.253. In dezelfde periode steeg de instroom op niveau 3 van 550 naar 990.

loading...

Oost

landsdeel oost

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Oost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 10.431 naar 9.148.

Wel is er de afgelopen drie jaar een lichte stijging zichtbaar.

De instroom op niveau 2 in de afgelopen vijf jaar is gedaald van 3.219 naar 2.367. In dezelfde periode steeg de instroom op niveau 3 van 1.531 naar 2.020.

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 8.723 naar 7.456.

Wel is er de afgelopen drie jaar een lichte stijging zichtbaar.

De instroom op niveau 2 in de afgelopen vijf jaar is gedaald van 2.709 naar 1.723. In dezelfde periode steeg de instroom op niveau 3 van 1.183 naar 1.845.

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

AANTAL INSTROMENDE MBO-STUDENTEN BETATECHNIEK PER NIVEAU

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 13.077 naar 10.184.

Wel is er de afgelopen drie jaar een lichte stijging zichtbaar. De instroom op niveau 2 in de afgelopen vijf jaar is gedaald van 4.354 naar 2.441.

In dezelfde periode steeg de instroom op niveau 3 van 1.453 naar 2.005.

loading...

Landelijk

landelijk

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom bètatechniek studenten in Beroepsopleidende leerweg (BOL) is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 25.175 in 2007/08 naar 29.964 studenten in 2017/18), terwijl de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 23.892 in 2007/08 naar 12.013 studenten in 2017/18).

loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom bètatechniek studenten in Beroepsopleidende leerweg (BOL) in landsdeel Noordwest is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 6.065 in 2007/08 naar 7.109 studenten in 2017/18), terwijl de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 6.142 in 2007/08 naar 3.259 studenten in 2017/18).

loading...

Noord

landsdeel Noord

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom bètatechniek studenten in Beroepsopleidende leerweg (BOL) in landsdeel Noord is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 3.021 in 2007/08 naar 3.633 studenten in 2017/18), terwijl de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 2.189 in 2007/08 naar 1.188 studenten in 2017/18).

loading...

Oost

landsdeel Oost

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom bètatechniek studenten in Beroepsopleidende leerweg (BOL) in landsdeel Oost is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 5.287 in 2007/08 naar 6.476 studenten in 2017/18), terwijl de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 5.051 in 2007/08 naar 2.672 studenten in 2017/18).

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom bètatechniek studenten in Beroepsopleidende leerweg (BOL) in landsdeel Zuidoost is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 4.389 in 2007/08 naar 5.155 studenten in 2017/18), terwijl de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 4.247 in 2007/08 naar 2.301 studenten in 2017/18).

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg

De instroom bètatechniek studenten in Beroepsopleidende leerweg (BOL) in landsdeel Zuidwest is de afgelopen 10 jaar gestegen (van 6.413 in 2007/08 naar 7.591 studenten in 2017/18), terwijl de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) juist is gedaald (van 6.263 in 2007/08 naar 2.593 studenten in 2017/18).

loading...

Landelijk

landelijk

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Over alle niveaus gezien, is het aandeel van de bètatechnische diploma’s tussen 2006/07 en 2016/17 licht gedaald (van 30% naar 28%) ten opzichte van het totaal aantal behaalde mbo-diploma’s. De sterkste daling is te zien op niveau 2, het aandeel bètatechnisch gediplomeerden daalde daar van 37% naar 32%. Op niveau 3 en 4 is het aandeel bètatechnisch gediplomeerden met respectievelijk 29% en 25% nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van tien jaar geleden. Alleen op niveau 1 was de afgelopen tien jaar sprake van een lichte stijging (van 30% naar 33%).

Het aandeel vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde ten opzichte van alle vrouwen die een mbo-diploma behaalden is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 5% naar 7%. Deze stijging geldt voor zowel mbo-niveau 2, 3 als 4.

loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noordwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 30% naar 27%. Wel is er in het afgelopen jaar een lichte stijging zichtbaar.
De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2, het aandeel bètatechnische diploma’s daalde daar van 34% naar 30%.

Opvallend is dat het aandeel gediplomeerden op niveau 1 sterk fluctueerde, met onder meer een stijging van 17% naar 35% in de afgelopen twee jaar.

Het aandeel vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde ten opzichte van alle vrouwen die mbo-diploma behaalden is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 6% naar 7%. Deze stijging in percentage vrouwen dat een bètatechnisch diploma haalde, vond met name plaats op niveaus 1, 2 en 3.

loading...

Noord

landsdeel noord

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noord is in de periode 2006/07 tot 2016/17 gelijk gebleven, met 28%. Wel is er de afgelopen drie jaar een lichte stijging zichtbaar.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2, het aandeel bètatechnische diploma’s daalde daar van 39% naar 33%.

Opvallend is dat het aandeel gediplomeerden op niveau 1 sterk fluctueerde, met onder meer een stijging van 7% naar 35% in de afgelopen drie jaar.

Het aandeel vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde ten opzichte van alle vrouwen die mbo-diploma behaalden is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 3% naar 6%. Deze stijging in percentage vrouwen dat een bètatechnisch diploma haalde, vond plaats op alle niveaus.

loading...

Oost

landsdeel oost

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Oost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 31% naar 29%.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2, het aandeel bètatechnische diploma’s daalde daar van 39% naar 34%.

Opvallend is dat het aandeel gediplomeerden op niveau 1 sterk fluctueerde, met onder meer een stijging van 15% naar 39% in de afgelopen vier jaar.

Het aandeel vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde ten opzichte van alle vrouwen die mbo-diploma behaalden is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 5% naar 6%. Deze stijging in percentage vrouwen dat een bètatechnisch diploma haalde, vond plaats op alle niveaus.

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 31% naar 28%.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2, het aandeel bètatechnische diploma’s daalde daar van 37% naar 32%.

Opvallend is dat het aandeel gediplomeerden op niveau 1 sterk fluctueerde, met onder meer een stijging van 20% naar 30% in de afgelopen drie jaar.

Het aandeel vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde ten opzichte van alle vrouwen die mbo-diploma behaalden is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 6% naar 7%. Deze stijging in percentage vrouwen dat een bètatechnisch diploma haalde, vond met name plaats op niveaus 2, 3 en 4.

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo

Het aandeel gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 gelijk gebleven, met 29%. Wel is er in het afgelopen jaar een lichte stijging zichtbaar.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2, het aandeel bètatechnische diploma’s daalde daar van 37% naar 31%.

Opvallend is dat het aandeel gediplomeerden op niveau 1 sterk fluctueerde, met onder meer een stijging van 13% naar 27% in de afgelopen twee jaar.

Het aandeel vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde ten opzichte van alle vrouwen die mbo-diploma behaalden is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 5% naar 7%. Deze stijging in percentage vrouwen dat een bètatechnisch diploma haalde, vond met name plaats op niveaus 3 en 4.

loading...

Landelijk

landelijk

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

Het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo is de afgelopen tien jaar licht gedaald van 44.423 naar 43.956. Het laatste jaar was er een lichte stijging van 41.622 gediplomeerden bètatechniek in 2015/16 tot 43.956 gediplomeerden in 2016/17.

De grootste afname is de afgelopen tien jaar waar te nemen op niveaus 1 en 2: het aantal diploma's daalde respectievelijk van 4.004 naar 3.316 (niveau 1) en 16.356 naar 11.220 (niveau 2). Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 3 haalde bleef ongeveer gelijk (11.301 studenten in 2006/07 t.o.v. 11.861 in 2016/17). Alleen op niveau 4 was sprake van een sterke stijging (van 12.762 diploma's in 2006/07 naar 17.559 in 2016/17).

Het aantal vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 3.493 naar 5.179. Deze stijging geldt voor zowel mbo-niveau 2, 3 als 4.

loading...

Noordwest

landsdeel noordwest

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

Het aantal gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noordwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 10.723 naar 10.098. Wel is er het afgelopen jaar een lichte stijging zichtbaar.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2. Dit is in lijn met de afname op landelijk niveau van het aantal leerlingen op niveau 2.

In de afgelopen tien jaar steeg het aantal gediplomeerden op niveau 4 van 3.059 naar 3.744.

Opvallend is dat het aantal gediplomeerde vrouwen in de afgelopen tien jaar vrijwel continu is gestegen van 968 naar 1.305.

loading...

Noord

landsdeel noord

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

Het aantal gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Noord is in de periode 2006/07 tot 2016/17 toegenomen van 4.935 naar 5.437.

Op niveau 2 is een lichte daling zichtbaar. Dit is in lijn met de afname op landelijk niveau van het aantal leerlingen op niveau 2.

In de afgelopen tien jaar steeg het aantal gediplomeerden op niveau 4 van 1.365 naar 2.214.

Opvallend is dat het aantal gediplomeerde vrouwen in de afgelopen tien jaar vrijwel continu is gestegen van 248 naar 572.

loading...

Oost

landsdeel oost

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

Het aantal gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Oost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 10.174 naar 9.570. Wel is er het afgelopen jaar een lichte stijging zichtbaar.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2. Dit is in lijn met de afname op landelijk niveau van het aantal leerlingen op niveau 2.

In de afgelopen tien jaar steeg het aantal gediplomeerden op niveau 4 van 2.811 naar 3.704.

Opvallend is dat het aantal gediplomeerde vrouwen in de afgelopen tien jaar is gestegen van 775 naar 982.

loading...

Zuidoost

landsdeel zuidoost

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

Het aantal gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidoost is in de periode 2006/07 tot 2016/17 toegenomen van 7.727 naar 8.013. Het afgelopen jaar is het aantal gediplomeerden voor het eerst in jaren weer iets toegenomen.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2. Dit is in lijn met de afname op landelijk niveau van het aantal leerlingen op niveau 2.

In de afgelopen tien jaar steeg het aantal gediplomeerden op niveau 4 van 2.319 naar 3.276.

Opvallend is dat het aantal gediplomeerde vrouwen in de afgelopen tien jaar vrijwel continu is gestegen van 658 naar 992.

loading...

Zuidwest

landsdeel zuidwest

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo

Het aantal gediplomeerde mbo-studenten in bètatechnische richting in het landsdeel Zuidwest is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 10.864 naar 10.838. Wel is er het afgelopen jaar een lichte stijging zichtbaar.

De sterkste daling is zichtbaar op niveau 2. Dit is in lijn met de afname op landelijk niveau van het aantal leerlingen op niveau 2.

In de afgelopen tien jaar steeg het aantal gediplomeerden op niveau 4 van 3.208 naar 4.621.

Opvallend is dat het aantal gediplomeerde vrouwen in de afgelopen tien jaar vrijwel continu is gestegen van 844 naar 1.328.

Publiek-private samenwerking in het mbo

In 2011 startte in het middelbaar beroepsonderwijs een pilot met vier Centra voor innovatief vakmanschap. Hiermee wordt concreet vormgegeven aan publiek-private samenwerking. Sinds de start in 2011 zijn er jaarlijks nieuwe Centra gestart, in het bijzonder gestimuleerd vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). In 2018 zijn er in zo’n 125 publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en) in het mbo actief.

In totaal zijn er bij alle PPS’en (mbo en hbo) zo’n 10.000 partners (publiek, privaat, direct en via brancheorganisaties) betrokken, waarvan zo’n 6.000 direct betrokken bedrijven. De totale financiering van PPS’en bestaat voor 45% uit directe investeringen van de werkveldpartners. 19% komt van vertegenwoordigers zoals brancheorganisaties. 19% van onderwijs- en kennisinstellingen. 17% van landelijke en regionale overheden.

Voor 2018 is via verlenging van het RIF met één jaar €25 miljoen extra beschikbaar gesteld. Ook in de jaren na 2018 wordt PPS-ontwikkeling in het mbo gestimuleerd. De regeling is voor de periode 2019-2022 aangepast waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ‘starters’ en ‘scale-ups’.

Toptechniek in bedrijf

Het programma Toptechniek in bedrijf zet zich ervoor in dat meer jongeren op het vmbo voor bètatechniek kiezen en aansluitend succesvol doorstromen naar een bètatechnische mbo-opleiding. In 2012 is het programma gestart met 17 regio’s en is sindsdien uitgebreid naar 26 regio’s. Binnen de regio’s werken onderwijs (vmbo en mbo), bedrijfsleven en overheid samen aan doorlopende leerlijnen, onderwijsvernieuwing, professionalisering van docenten, macrodoelmatigheid en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Binnen de Toptechniek in bedrijf-regio’s werken 377 vmbo-vestigingen1 en 39 mbo-instellingen samen. Het subsidiekader biedt ruimte voor nog twee nieuwe netwerken.

  • 1. De scholen uit het M-Tech-programma, dat zich specifiek richtte op bètatechniek op vmbo-tl, zijn sinds 2016/17 opgenomen in de netwerken van Toptechniek in bedrijf.

Experimenten doorlopende leerlijnen

Met ingang van het schooljaar 2014/15 is het experiment met de vakmanschap- en technologieroute gestart. Deze routes bieden de mogelijkheid voor scholen om op bepaalde onderdelen af te wijken van de regelgeving, om zo vmbo en mbo in een geïntegreerde leerroute aan te bieden. Zo kan binnen een experiment desgewenst per leerling bepaald worden wanneer vmbo-examen wordt gedaan in een specifiek vak.

In 2016/17 zijn er ruim 200 actieve doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo: 111 vakmanschaproutes (mbo niveau 2 en 3) en 91 technologie- en beroepsroutes (mbo niveau 4). Voor het schooljaar 2017/18 zijn er 24 nieuwe routes goedgekeurd, waarvan 16 binnen de sector techniek.

Actieplan meer meisjes in mbo techniek

Meer meisjes in mbo Techniek’ is een initiatief van zes mbo-scholen ondersteund door VHTO en de MBO Raad. De inzet is om het aandeel van meisjes in de techniek- en ICT-opleidingen te vergroten en om drempels voor vrouwelijke studenten weg te nemen. In 2017/2018 hebben nieuwe mbo-scholen zich aangesloten. In totaal richten 18 mbo-scholen de focus op het verbeteren van de gendergelijkheid in techniek en ICT. Met vrouwen als rolmodel in voorlichting en onderwijs, sterke beroepsbeelden, genderbewust lesgeven en begeleiden en actieve support van vrouwelijke studenten in de beroepsvoorbereiding. VHTO maakt per mbo-school een genderscan en doet aanbevelingen waarmee de scholen zelf een eigen plan van aanpak opstellen.

Leerbedrijven en stages

In het Techniekpact is opgenomen dat het bedrijfsleven iedere bètatechnische mbo-student een stage- of leerwerkplek wil kunnen bieden. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (s-bb) stelt ieder jaar per opleiding de kansen vast die mbo-studenten hebben op het vinden van een stage of leerbaan in de arbeidsmarktregio waar zij wonen.

Het totaalaantal leerbedrijven in de bètatechnische mbo-domeinen1 in april 2018 is 91.329. Dit is een stijging ten opzichte van de 87.924 leerbedrijven in 2017. Van de 91.329 leerbedrijven heeft 71% in de afgelopen twee jaar minimaal één mbo-student gehad voor een stageplaats of leerbaan. In totaal werden er in schooljaar 2016/2017 115.553 stages en leerbanen gestart, verdeeld over de acht bètatechnische mbo-domeinen (zie tabel).2 Dit is een toename ten opzichte van schooljaar 2015/2016 met 100.548 gestarte stages en leerbanen.

Er zijn volop kansen voor een stageplaats of leerbaan in de techniek. Voorbeelden zijn service- en onderhoudsmonteur, operator, elektricien, loodgieter, autoschadehersteller, timmerman, metselaar en schilder. De kans op stage en leerbaan is per opleiding en arbeidsmarktregio te vinden op www.s-bb.nl/kans.

  • 1. Het gaat om de domeinen “Afbouw, hout en onderhoud”, “Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek”, “Bouw en infra”, “Informatie en communicatietechnologie”, “Media en vormgeving”, “Mobiliteit en voertuigen”, “Techniek en procesindustrie”, “Transport, scheepvaart en logistiek”.
  • 2. Bron: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (s-bb). Noot: de cijfers voor 2017/18 met betrekking tot de stages zijn pas einde van 2018 beschikbaar.