Primair onderwijs

Om kinderen voor te bereiden op een wereld die door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen continu en razendsnel verandert, worden zij op vroege leeftijd in aanraking gebracht met Wetenschap & Technologie (W&T). Hierdoor ontwikkelen zij vaardigheden als kritisch denken, vindingrijkheid en creativiteit. De afgelopen jaren is een basis gelegd voor het vergroten van de inzet van w&t in het primair onderwijs, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.

Wetenschap & Technologie

Op basisscholen krijgt onderwijs op het gebied van Wetenschap & Technologie (W&T) sinds 2014 een extra impuls via het programma ‘Kiezen voor Technologie’. Binnen dit programma zijn 8 regionale netwerken van schoolbesturen actief die gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk vormen. De netwerken zorgen voor de professionalisering van leerkrachten, het inbedden van w&t-onderwijs in het curriculum en zoeken de samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio op. Van 2014/15 tot en met 2016/17 zijn er in totaal 4.185 scholen bereikt en hebben docenten van 2.561 van deze scholen een professionaliseringstraject gevolgd.

Techniekcoaches en -scan

TechniekTalent.nu biedt basisscholen praktische ondersteuning bij het invoeren en integreren van wetenschap & techniek (W&T) in het curriculum. Vanuit het Techniekcoachproject begeleiden techniekcoaches leerkrachten en directies van basisscholen bij het geven van W&T-lessen en het verankeren van W&T in het lesaanbod. In 2016 waren er 82 techniekcoaches actief, die samen 360 basisscholen hebben begeleid. Onderdeel van dit project is de Techniekscan: deze geeft inzicht in de mate waarin W&T is ingevoerd en kan de basis vormen voor een begeleidingsplan dat samen met de techniekcoach wordt opgesteld. In 2016 werd deze 487 keer gebruikt door basisscholen.

In totaal werden er 2611 kennisproducten1 afgenomen door de basisscholen. Daarnaast schreven 87 basisscholen zich in voor het verkrijgen van de TechniekTrofee. Er is een inspiratieprijs en een hoofdprijs uitgereikt aan 2 scholen.

  • 1. Het betreft hier publicaties, zoals whitepapers, maar ook meer praktische producten zoals de werkmap techniek en de aha-vragengenerator.

Jet-Net Junior

In 2013 is Jet-Net Junior van start gegaan. Binnen dit programma werken Jet-Net bedrijven en partners actief samen met het primair onderwijs.  Zo dragen zij bij aan de invulling van Wetenschap & Technologie-onderwijs. 

Via 7 regionale ‘hubs’ worden basisschoolleerlingen, leerkrachten en pabostudenten in aanraking gebracht met het (bètatechnische) bedrijfsleven. Leerlingen van ruim 300 basisscholen zijn sinds de start van het programma met de door de hubs georganiseerde activiteiten in aanraking gekomen.

Daarnaast is er extra ingezet op workshops, masterclasses en andere activiteiten voor leerkrachten en pabostudenten. In de periode 2013-2017 hebben 750 (toekomstige) leerkrachten deelgenomen aan de activiteiten van de hubs.