Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bedrijfsleven werken op regionaal niveau nauw samen aan de vergroting van de instroom van techniekleerlingen en goede doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs. Zo worden de jongeren van nu goed voorbereid op de banen van de toekomst.

loading...

Landelijk

landelijk

Aandeel leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/GL (3e leerjaar)

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) is de trend in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting aan het stabiliseren na een flinke daling. Bij vmbo-bb koos 30% van de leerlingen voor bètatechniek in 2007/08 en dit is gedaald naar 24% in 2012/13. Dit is sindsdien ongeveer constant gebleven; in 2017/18 is dit percentage nog steeds 24%. Bij vmbo-kb is de afname in deze tijdsperiode van 26% (2007/08) naar 22% (2012/13). Dit percentage is in 2017/18 hetzelfde (22%). Ook in het vmbo-gl is er sprake van een flinke daling in het aandeel, van 17% in 2007/08 naar 9% in 2017/18.

Wel moet worden aangemerkt dat het profiel “Dienstverlening en producten” (dat niet in de bètatechnische richting valt), een technische component bevat. Deze leerlingen hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding.1

Bij vmbo-bb en vmbo-kb is er in tegenstelling tot de algemene dalende trend, bij meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes van het totale aantal meisjes binnen vmbo-bb dat kiest voor bètatechniek is verdubbeld van 2% in 2007/08 naar 4% in 2017/18. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes dat kiest voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen van 3% in 2007/08 naar 5% in 2017/18.

 • 1. Tot en met de Monitor Techniekpact 2016 werden ook de techniek-georiënteerde intersectorale programma’s meegeteld om het aandeel bètatechniek te berekenen. Omdat deze grotendeels zijn omgezet naar het nieuwe profiel “Dienstverlening en producten”, vallen deze leerlingen niet meer onder het aandeel bètatechniek. Om de juiste ontwikkeling weer te geven, zijn de intersectorale programma’s niet meer meegenomen in de historische reeks. Het profiel Techniek Breed is nog volgens de oude profielindeling.
loading...

Noordwest

Landsdeel Noordwest

Aandeel leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/GL (3e leerjaar)

In landsdeel Noordwest is binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) een dalende trend zichtbaar in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting. Bij vmbo-bb koos 29% van de leerlingen voor bètatechniek in 2007/08 en dit is gedaald naar 19% in 2017/18. Bij vmbo-kb is de afname in deze tijdsperiode 23% (2007/08) naar 19% (2017/18). In het vmbo-gl is het aandeel gelijk gebleven tussen 2007/08 en 2017/18, namelijk 10%.

Bij vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl is er bij meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes dat kiest voor bètatechniek van het totale aantal meisjes binnen vmbo-bb en vmbo-gl is toegenomen van 3% in 2007/08 naar 5% in 2017/18. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes dat kiest voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen van 2% in 2007/08 naar 5% in 2017/18.

loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In landsdeel Noord is binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) na jaren van daling de laatste twee jaar weer een stijgende trend zichtbaar in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting. Deze stijging is nog niet voldoende om de daling van de jaren ervoor te compenseren. Bij vmbo-bb koos 30% van de leerlingen voor bètatechniek in 2007/08 en dit is 26% in 2017/18. Bij vmbo-kb is het verschil in deze tijdsperiode 26% in 2007/08 en 24% in 2017/18. In het vmbo-gl is er sprake van een daling van 14% in 2007/08 naar 7% in 2017/18.

Bij vmbo-kb is er bij meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes dat kiest voor bètatechniek van het totale aantal meisjes binnen vmbo-kb is toegenomen van 2% in 2007/08 naar 6% in 2017/18.

loading...

Oost

Landsdeel Oost

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In landsdeel Oost is binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) is een dalende trend zichtbaar in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting. Bij vmbo-bb koos 34% van de leerlingen voor bètatechniek in 2007/08 en dit is gedaald naar 26% in 2017/18. Bij vmbo-kb is de afname in deze tijdsperiode 26% (2007/08) naar 23% (2017/18). In het vmbo-gl is er sprake van een daling van 22% in 2007/08 naar 8% in 2017/18.

Bij vmbo-bb en vmbo-kb is er bij meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes dat kiest voor bètatechniek van het totale aantal meisjes binnen vmbo-bb is toegenomen van 2% in 2007/08 naar 3% in 2017/18. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes dat kiest voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen van 2% in 2007/08 naar 4% in 2017/18.

loading...

Zuidoost

Landsdeel Zuidoost

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In landsdeel Zuidoost is binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) is een dalende trend zichtbaar in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting. Bij vmbo-bb koos 34% van de leerlingen voor bètatechniek in 2007/08 en dit is gedaald naar 28% in 2017/18. Bij vmbo-kb is de afname in deze tijdsperiode 30% (2007/08) naar 22% (2017/18). In het vmbo-gl is er sprake van een daling van 19% in 2007/08 naar 7% in 2017/18.

Bij vmbo-bb en vmbo-kb is er bij meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes dat kiest voor bètatechniek van het totale aantal meisjes binnen vmbo-bb is toegenomen van 2% in 2007/08 naar 4% in 2017/18. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes dat kiest voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen van 4% in 2007/08 naar 5% in 2017/18.

loading...

Zuidwest

Landsdeel Zuidwest

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In landsdeel Zuidwest is binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) is een dalende trend zichtbaar in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting. Bij vmbo-bb koos 27% van de leerlingen voor bètatechniek in 2007/08 en dit is gedaald naar 24% in 2017/18. Bij vmbo-kb is de afname in deze tijdsperiode 25% (2007/08) naar 23% (2017/18). In het vmbo-gl is er sprake van een daling van 15% in 2007/08 naar 12% in 2017/18.

Bij vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl is er bij meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes dat kiest voor bètatechniek van het totale aantal meisjes binnen vmbo-bb is toegenomen van 2% in 2007/08 naar 4% in 2017/18. Binnen vmbo-kb is het percentage meisjes dat kiest voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen van 2% in 2007/08 naar 5% in 2017/18 en bij meisjes binnen vmbo-gl is de toename in deze periode 3% tot 4%.

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 8.558 in 2007/08 naar 4.743 in 2017/18. Deze afname komt met name door een lager aantal jongens dat kiest voor een bètatechnisch profiel. Het aantal meisjes is in die periode juist toegenomen van 274 naar 327.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is van 7.695 in 2007/08 afgenomen naar 6.589 in 2017/18. Het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2007/08 en 2017/18 wel toegenomen van 355 naar 691.

De gemengde leerweg (vmbo-gl) laat een flinke daling zien in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 2.635 in 2007/08 naar 1.520 in 2017/18. Deze daling geldt ook voor het aantal meisjes dat deze richting kiest, dit is namelijk afgenomen van 662 naar 290.

loading...

Noordwest

Landsdeel Noordwest

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In het landsdeel Noordwest is het aantal leerlingen vmbo-bb dat kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 2.126 in 2007/08 naar 973 in 2017/18.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is afgenomen van 1.539 in 2007/08 naar 1.254 in 2017/18. Het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2007/08 en 2017/18 wel toegenomen van 78 naar 171.

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is een stijging zichtbaar in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gestegen van 160 in 2007/08 naar 238 in 2017/18. Deze stijging geldt zowel voor jongens als meisjes. Het aantal meisjes is in die periode toegenomen van 23 naar 61.

loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In het landsdeel Noord is het aantal leerlingen vmbo-bb dat kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 821 in 2007/08 naar 558 in 2017/18.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is licht afgenomen van 903 in 2007/08 naar 855 in 2017/18. Wel is er de laatste vier jaar een licht stijgende trend op te merken binnen deze leerweg. Het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2007/08 en 2017/18 wel toegenomen van 31 naar 96.

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is een daling zichtbaar in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 214 in 2007/08 naar 126 in 2017/18.

loading...

Oost

Landsdeel oost

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In het landsdeel Oost is het aantal leerlingen vmbo-bb dat kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 1.862 in 2007/08 naar 1.105 in 2017/18. Deze afname komt met name door een lager aantal jongens dat kiest voor een bètatechniek. Het aantal meisjes is in die periode juist toegenomen van 40 naar 59.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is afgenomen van 1.669 in 2007/08 naar 1.589 in 2017/18. Wel is er een lichte stijging op te merken binnen deze leerweg ten opzichte van het aantal leerlingen in 2016/17. Het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2007/08 en 2017/18 wel toegenomen van 64 naar 135.

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is een daling zichtbaar in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 921 in 2007/08 naar 410 in 2017/18.

loading...

Zuidoost

Landsdeel zuidoost

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In het landsdeel Zuidoost is het aantal leerlingen vmbo-bb dat kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 1.537 in 2007/08 naar 781 in 2017/18. Deze afname komt met name door een lager aantal jongens dat kiest voor een bètatechniek. Het aantal meisjes is in die periode juist toegenomen van 44 naar 51.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is afgenomen van 1.407 in 2007/08 naar 1.085 in 2017/18. Het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2007/08 en 2017/18 wel toegenomen van 83 naar 124.

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is een daling zichtbaar in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 810 in 2007/08 naar 257 in 2017/18.

loading...

Zuidwest

Landsdeel zuidwest

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In het landsdeel Zuidwest is het aantal leerlingen vmbo-bb dat kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 2.212 in 2007/08 naar 1.326 in 2017/18. Deze afname komt met name door een lager aantal jongens dat kiest voor een bètatechniek. Het aantal meisjes is in die periode juist toegenomen van 57 naar 95.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is afgenomen van 2.177 in 2007/08 naar 1.806 in 2017/18. Het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2007/08 en 2017/18 wel toegenomen van 99 naar 165.

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is een daling zichtbaar in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 530 in 2007/08 naar 489 in 2017/18. Deze afname komt met name door een lager aantal jongens dat kiest voor een bètatechniek. Het aantal meisjes is in die periode juist toegenomen van 55 naar 87.

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

Het aandeel gediplomeerden met een natuur- en scheikundeprofiel (NaSk) is de laatste tien jaar toegenomen binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg. Binnen vmbo-gl is het aandeel gestegen van 37% in 2006/07 tot 40% in 2016/17. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 38% naar 41%.

Het aandeel meisjes met een diploma met NaSk in het vakkenpakket is ten opzichte van alle gediplomeerde meisjes binnen de gemengde en theoretische leerweg gestegen in de afgelopen jaren. In vmbo-gl bedroeg het percentage meisjes 23% in 2016/17, een lichte stijging ten opzichte van de 19% in 2006/07. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het percentage meisjes dat een technisch diploma ontvangt gestegen van 22% in 2006/07 naar 29% in 2016/17.

loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Noordwest is het aandeel gediplomeerden binnen vmbo-gl gestegen van 29% in 2006/07 tot 40% in 2016/17. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl licht gestegen van 37% naar 39%.

Het aandeel meisjes met een diploma met NaSk in het vakkenpakket is ten opzichte van alle gediplomeerde meisjes binnen de gemengde en theoretische leerweg gestegen in de afgelopen jaren. In vmbo-gl bedroeg het percentage meisjes 28% in 2016/17, een stijging ten opzichte van de 20% in 2006/07. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het percentage meisjes dat een technisch diploma ontvangt gestegen van 21% in 2006/07 naar 27% in 2016/17.

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Noord is het aandeel gediplomeerden binnen vmbo-gl gedaald van 51% in 2006/07 tot 34% in 2016/17. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 43% naar 48%.

Het aandeel meisjes met een diploma met NaSk in het vakkenpakket is ten opzichte van alle gediplomeerde meisjes binnen de gemengde en theoretische leerweg licht gestegen in de afgelopen jaren. Deze groei wordt met name veroorzaakt door de stijging in het percentage meisjes dat een technisch diploma ontvangt op vmbo-tl, van 26% in 2006/07 naar 36% in 2016/17. In vmbo-gl daarentegen daalde het percentage meisjes naar 18% in 2016/17, in 2006/07 was dit nog 31%.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Oost is het aandeel gediplomeerden binnen vmbo-gl gestegen van 38% in 2006/07 tot 43% in 2016/17. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl licht gestegen van 39% naar 41%.

Het aandeel meisjes met een diploma met NaSk in het vakkenpakket is ten opzichte van alle gediplomeerde meisjes binnen de gemengde en theoretische leerweg gestegen in de afgelopen jaren. In vmbo-gl bedroeg het percentage meisjes 26% in 2016/17, een lichte stijging ten opzichte van de 18% in 2006/07. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het percentage meisjes dat een technisch diploma ontvangt gestegen van 24% in 2006/07 naar 28% in 2016/17.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Zuidoost is het aandeel gediplomeerden binnen vmbo-gl licht gestegen van 38% in 2006/07 tot 40% in 2016/17. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 39% naar 42%.

Het aandeel meisjes met een diploma met NaSk in het vakkenpakket is ten opzichte van alle gediplomeerde meisjes binnen de gemengde en theoretische leerweg gestegen in de afgelopen jaren. In vmbo-gl bedroeg het percentage meisjes 24% in 2016/17, een lichte stijging ten opzichte van de 18% in 2006/07. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het percentage meisjes dat een technisch diploma ontvangt gestegen van 22% in 2006/07 naar 29% in 2016/17.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Zuidwest is het aandeel gediplomeerden binnen vmbo-gl gestegen van 35% in 2006/07 tot 40% in 2016/17. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 36% naar 40%.

Het aandeel meisjes met een diploma met NaSk in het vakkenpakket is ten opzichte van alle gediplomeerde meisjes binnen de gemengde en theoretische leerweg gestegen in de afgelopen jaren. In vmbo-gl bedroeg het percentage meisjes 19% in 2016/17, net als in 2006/07. In het vmbo-tl is het percentage meisjes dat een technisch diploma ontvangt gestegen van 21% in 2006/07 naar 27% in 2016/17.

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK VMBO-GL/TL

Het betreft voor zowel vmbo-gl als vmbo-tl niet alleen een relatieve stijging; het absolute aantal gediplomeerden met NaSk is ook toegenomen. In vmbo-gl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 2.258 in 2006/07 tot 2.562 in 2016/17. Binnen vmbo-tl gaat het om 19.560 gediplomeerden in 2016/17, ten opzichte van 15.862 gediplomeerden in 2006/07.

Het aantal meisjes met een bètatechnisch diploma is in deze periode toegenomen van 611 naar 772 bij vmbo-gl en van 4.608 naar 6.809 bij vmbo-tl.

loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is in het landsdeel Noordwest de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal is gestegen van 177 in 2006/07 tot 359 in 2016/17. In het vmbo-tl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 3811 in 2006/07 tot 4640 in 2016/17.

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is in het landsdeel Noord de afgelopen jaren licht toegenomen Het aantal is gestegen van 260 in 2006/07 tot 276 in 2016/17. In het vmbo-tl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 1878 in 2006/07 tot 2428 in 2016/17.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is in het landsdeel Oost de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal is gestegen van 493 in 2006/07 tot 706 in 2016/17. In het vmbo-tl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 3265 in 2006/07 tot 3920 in 2016/17.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is in het landsdeel Zuidoost de afgelopen jaren afgenomen. Het aantal is gedaald van 751 in 2006/07 tot 635 in 2016/17. In het vmbo-tl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 2743 in 2006/07 tot 3273 in 2016/17.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is in het landsdeel Zuidwest de afgelopen jaren licht toegenomen. Het aantal is gestegen van 577 in 2006/07 tot 586 in 2016/17. In het vmbo-tl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 4165 in 2006/07 tot 5299 in 2016/17.

loading...

Landelijk

landelijk

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (62%), in 2006/07 was dit aandeel nog 68%. Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (50%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 80%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2  Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 


 

 

 • 1. Het gaat om 77% voor vmbo-bb, 80% voor vmbo-kb en 80% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Noordwest, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (61%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (50%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 75%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 74% voor vmbo-bb, 79% voor vmbo-kb en 71% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Noord, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (61%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (48%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 84%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 81% voor vmbo-bb, 82% voor vmbo-kb en 89% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Oost, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (63%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (48%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 80%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 79% voor vmbo-bb, 81% voor vmbo-kb en 80% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Zuidoost, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (64%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (50%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 81%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 81% voor vmbo-bb, 83% voor vmbo-kb en 80% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Zuidwest, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (62%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (50%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 77%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 74% voor vmbo-bb, 78% voor vmbo-kb en 80% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.

Toptechniek in bedrijf

Het programma Toptechniek in bedrijf zet zich ervoor in dat meer jongeren op het vmbo voor bètatechniek kiezen en aansluitend succesvol doorstromen naar een bètatechnische mbo-opleiding. In 2012 is het programma gestart met 17 regio’s en is sindsdien uitgebreid naar 26 regio’s. Binnen de regio’s werken onderwijs (vmbo en mbo), bedrijfsleven en overheid samen aan doorlopende leerlijnen, onderwijsvernieuwing, professionalisering van docenten, macrodoelmatigheid en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Binnen de Toptechniek in bedrijf-regio’s werken 377 vmbo-vestigingen1 en 39 mbo-instellingen samen. Het subsidiekader biedt ruimte voor nog twee nieuwe netwerken.

 • 1. De scholen uit het M-Tech-programma, dat zich specifiek richtte op bètatechniek op vmbo-tl, zijn sinds 2016/17 opgenomen in de netwerken van Toptechniek in bedrijf

JINC: technische bliksemstages

JINC is een non-profitorganisatie die jongeren helpt bij een goede start op de arbeidsmarkt. In 2017 hebben 2247 vmbo-leerlingen via JINC een technische Bliksemstage gevolgd. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan binnen het betreffende bedrijf. Het doel is dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken voor een sector of vervolgopleiding.

Experimenten doorlopende leerlijnen

Met ingang van het schooljaar 2014/15 is het experiment met de vakmanschap- en technologieroute gestart. Deze routes bieden de mogelijkheid voor scholen om op bepaalde onderdelen af te wijken van de regelgeving, om zo vmbo en mbo in een geïntegreerde leerroute aan te bieden. Zo kan binnen een experiment desgewenst per leerling bepaald worden wanneer vmbo-examen wordt gedaan in een specifiek vak.

In 2016/17 zijn er ruim 200 actieve doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo: 111 vakmanschaproutes (mbo niveau 2 en 3) en 91 technologie- en beroepsroutes (mbo niveau 4). Voor het schooljaar 2017/18 zijn er 24 nieuwe routes goedgekeurd, waarvan 16 binnen de sector techniek.