Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bedrijfsleven werken op regionaal niveau nauw samen aan de vergroting van de instroom van techniekleerlingen en goede doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs. Zo worden de jongeren van nu goed voorbereid op de banen van de toekomst.

 

Let op: Per januari 2018 zijn de eerste twee grafieken aangepast op basis van de nieuwe instroomcijfers voor het studiejaar 2017/2018. 

 

loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 8.558 in 2007/08 naar 4.743 in 2017/18.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is t.o.v. 7.659 in 2007/08 afgenomen naar 6.589 in 2017/18. Wel is er een lichte stijging op te merken binnen deze leerweg ten opzichte van het aantal leerlingen in 2016/17.

De gemengde leerweg (vmbo-gl) laat een flinke daling zien in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 2.635 in 2007/08 naar 1.520 in 2017/18.

Deze daling past in het beeld van de afgelopen jaren, waarin een verschuiving van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen naar gemengde en theoretische leerwegen binnen het vmbo waargenomen wordt.1

 
 • 1. Met ingang van het schooljaar 2016/17 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd. De volgende profielen worden gerekend tot de bètatechnische richting: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT en Maritiem en techniek. Het profiel Techniek Breed is nog volgens de oude profielindeling.
loading...

Noordwest

Landsdeel Noordwest

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

De verschuiving van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen naar gemengde en theoretische leerwegen binnen het vmbo heeft zich ook binnen het landsdeel Noordwest doorgezet. Het aantal leerlingen bètatechniek in het vmbo-bb en vmbo-kb is binnen het landsdeel voor het tweede jaar op rij afgenomen.1 

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 2.126 in 2007/08 naar 973 in 2017/18.

Ook binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) nam het absolute aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting in 2016 aanzienlijk af ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal leerlingen met een bètatechnisch profiel bedraagt 1.254 in 2017/18, ten opzichte van 1.539 in 2007/08.  

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is het aantal leerlingen gestegen tot 238 in 2017/18 ten opzichte van 160 leerlingen in 2007/08.

 • 1. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd. De volgende profielen worden gerekend tot de bètatechnische richting: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT en Maritiem en techniek.
loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

De verschuiving van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen naar gemengde en theoretische leerwegen binnen het vmbo heeft zich ook binnen het landsdeel Noord doorgezet.1 Wel is, in tegenstelling tot het landelijke beeld, het aantal leerlingen op het vmbo-bb/kb met een bètatechnisch profiel het afgelopen jaar licht toegenomen. In de afgelopen tien jaar nam het totaal aantal leerlingen op het vmbo bb/kb met een bètaprofiel echter af van 1.724 (2007/08) naar 1.413 (2017/18). 

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 821 in 2007/08 naar 558 in 2017/18.

Ook binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) nam het absolute aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting in 2016/17 af ten opzichte tien jaar geleden. Het aantal leerlingen met een bètatechnisch profiel bedroeg 855 in 2017/18, ten opzichte van 903 in 2007/08. Ten opzichte van 2016/17 is er wel een stijging op te merken binnen de kaderberoepsgerichte leerweg met 65 leerlingen.

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) met een bètatechnische richting in het Landsdeel Noord stabiel te noemen. Ten opzichte van 2007/2008 is er echter wel een daling te zien in het leerlingenaantal. In 2017/18 ligt het aantal op 126 leerlingen, ten opzichte van 214 leerlingen in 2007/08.

 • 1. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd. De volgende profielen worden gerekend tot de bètatechnische richting: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT en Maritiem en techniek.
loading...

Oost

Landsdeel oost

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

De verschuiving van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen naar gemengde en theoretische leerwegen binnen het vmbo heeft zich ook binnen het landsdeel Oost doorgezet.1

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 1.862 in 2007/08 naar 1.105 in 2017/18.

Ook binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) nam het absolute aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting in 2016/17 af ten opzichte van tien jaar geleden. Het aantal leerlingen met een bètatechnisch profiel bedroeg 1.589 in 2017/18, ten opzichte van 1.669 in 2007/08. Ten opzichte van 2016/17 is er wel een stijging op te merken binnen de kaderberoepsgerichte leerweg met 101 leerlingen.  

Binnen de gemengde leerweg is het aantal leerlingen met een bètatechnische richting afgenomen. In 2017/18 zijn er 410 leerlingen, ten opzichte van 921 leerlingen in 2007/08. Ten opzichte van 2016/17 is er een lichte stijging te zien in het aantal leerlingen binnen de gemengde leerweg.

 • 1. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd. De volgende profielen worden gerekend tot de bètatechnische richting: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT en Maritiem en techniek.
loading...

Zuidoost

Landsdeel zuidoost

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

De verschuiving van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen naar gemengde en theoretische leerwegen binnen het vmbo heeft zich ook binnen het landsdeel Zuidoost doorgezet.1 Het aantal leerlingen bètatechniek op het vmbo-bb/kb bedraagt in landsdeel Zuidoost in 2017/18 1.866.

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 1.537 in 2007/08 naar 781 in 2017/18.

Ook binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) nam het absolute aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting in 2017/18 af ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal leerlingen met een bètatechnisch profiel bedraagt 1.085 in 2017/18, ten opzichte van 1.407 in 2007/08.  

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is de grootste daling te zien in landsdeel Zuidoost. Het aantal leerlingen met een bètatechnische richting is flink afgenomen van 810 in 2007/08 tot slechts 257 leerlingen in 2017/18.

 • 1. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd. De volgende profielen worden gerekend tot de bètatechnische richting: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT en Maritiem en techniek.
loading...

Zuidwest

Landsdeel zuidwest

AANTAL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

De verschuiving van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen naar gemengde en theoretische leerwegen binnen het vmbo heeft zich ook binnen het landsdeel Zuidwest doorgezet.1 

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 2.212 in 2007/08 naar 1.326 in 2017/18.

Ook binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) nam het absolute aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting in 2016/17 af ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal leerlingen met een bètatechnisch profiel bedraagt 1.806 in 2017/18, ten opzichte van 2.177 in 2007/08.  

Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 530 leerlingen in 2007/08 naar 489 leerlingen in 2017/17.

 • 1. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd. De volgende profielen worden gerekend tot de bètatechnische richting: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT en Maritiem en techniek.
loading...

Landelijk

landelijk

Aandeel leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/GL (3e leerjaar)

Het aandeel leerlingen dat kiest voor een bètatechnisch profiel in het vmbo-bb is gedaald. In 2007/08 was het aandeel nog 30%; in 2017/18 bedroeg dit nog maar 24%. Deze daling is ook terug te zien in het aandeel bètastudenten in het vmbo-kb; dat bedraagt in 2017/18 22%, ten opzichte van 26% in 2007/08. In het vmbo-gl is er sprake van een flinke daling in het aandeel van 17% in 2007/08 naar 9% in 2017/18.

In het Techniekpact is als doel opgenomen dat 30 procent van de vmbo-leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiest voor techniek; voor zowel vmbo-bb als vmbo-kb is dit doel nog niet in zicht. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat het profiel “Dienstverlening en producten” (dat niet onder de technische profielen valt), een technische component bevat. De verwachting is dan ook dat een aanzienlijk deel van deze leerlingen zal kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding.1

Het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek kiest is in 2017/18 binnen vmbo-bb licht gestegen met een aandeel van 7% in 2017/18 ten opzichte van het aandeel van 5% in 2007/08. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes in 2017/18 gelijk gebleven met 10%.2

 • 1. Tot en met de Monitor Techniekpact 2016 werden ook de techniek-georiënteerde intersectorale programma’s meegeteld om het aandeel bètatechniek te berekenen. Omdat deze grotendeels zijn omgezet naar het nieuwe profiel “Dienstverlening en producten”, vallen deze leerlingen niet meer onder het aandeel bètatechniek. Om de juiste ontwikkeling weer te geven, zijn de intersectorale programma’s niet meer meegenomen in de historische reeks. Het profiel Techniek Breed is nog volgens de oude profielindeling.
 • 2. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen de totale populatie leerlingen in het derde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek gekozen heeft.
loading...

Noordwest

Landsdeel Noordwest

Aandeel leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/GL (3e leerjaar)

Het aandeel leerlingen dat kiest in het vmbo-bb voor een bètatechnisch profiel is in landsdeel Noordwest gedaald. In 2007/08 was het aandeel nog 29%; in 2017/18 bedraagt dit nog maar 19%. Deze daling is ook terug te zien in het aandeel bètastudenten in het vmbo-kb; dat bedraagt nu 19%, ten opzichte van 23% in 2007/08. Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is het aandeel gelijk gebleven in de afgelopen tien jaar met 10%.

Het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek kiest in het landsdeel Noordwest is tussen 2007/08 en 2017/18 gegroeid. Het totale aandeel blijft echter bescheiden.1 In 2007/08 was het aandeel meisjes in het vmbo-bb 5%, in 2017/2018 was dit 10%. Het aandeel meisjes in vmbo-kb bedraagt nu 14%, ten opzichte van 5% in 2007/08.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen de totale populatie leerlingen in het derde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek gekozen heeft.
loading...

Noord

Landsdeel Noord

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

In het landsdeel Noord is het aandeel leerlingen dat kiest in het vmbo-bb, voor een bètatechnisch profiel gedaald. In 2007/08 was het aandeel bètatechniekleerlingen 30%, in 2017/18 bedraagt dit 26%. Deze daling is ook terug te zien in het aandeel bètastudenten in het vmbo-kb; dat bedraagt nu 24%, ten opzichte van 26% in 2007/08. In het laatste jaar is er echter wel weer een stijgende lijn ingezet. Het aandeel bètatechniek is in het vmbo-bb met een stijging tot 26% toegenomen. Het aandeel leerlingen dat binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) voor bètatechniek kiest is gedaald van 14% in 2007/08 tot 7% in 2017/18.

Het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek kiest in het landsdeel Noord is tussen 2006/07 en 2016/17 op het vmbo-bb stabiel gebleven en op het vmbo-bk gegroeid.1 Het totale aandeel blijft echter bescheiden. In 2007/08 was het aandeel meisjes in het vmbo-bb 4%, in 2017/2018 is dit ook 4%. Het aandeel meisjes in vmbo-kb is fors gestegen en bedraagt nu 11%, ten opzichte van 3% in 2007/08.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen de totale populatie leerlingen in het derde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek gekozen heeft.
loading...

Oost

Landsdeel Oost

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen dat kiest in het vmbo-bb voor een bètatechnisch profiel is in landsdeel Oost gedaald. In 2007/08 was het aandeel nog 34%; in 2017/18 bedraagt dit nog maar 26%. Deze daling is ook terug te zien in het aandeel bètastudenten in het vmbo-kb; dat bedraagt nu 23%, ten opzichte van 26% in 2007/08. Het aandeel leerlingen dat kiest voor bètatechniek binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is fors gedaald van 22% naar 8%.

Het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek kiest in het landsdeel Oost is tussen 2007/08 en 2017/18 gegroeid.1 Het totale aandeel blijft echter bescheiden. In 2007/08 was het aandeel meisjes in het vmbo-bb 2%, in 2017/2018 was dit 5%. Het aandeel meisjes in vmbo-kb bedraagt nu 8%, ten opzichte van 4% in 2007/08.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen de totale populatie leerlingen in het derde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek gekozen heeft.
loading...

Zuidoost

Landsdeel Zuidoost

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen in het landsdeel Zuidoost dat kiest in het vmbo-bb voor een bètatechnisch profiel is gedaald. In 2007/08 was het aandeel nog 34%; in 2017/18 bedraagt dit nog maar 28%. Deze daling is ook terug te zien in het aandeel bètastudenten in het vmbo-kb; dat bedraagt nu 22%, ten opzichte van 30% in 2007/08. De grootste daling te zien in de gemengde leerweg (vmbo-gl). Dit aandeel is gedaald van 19% in 2007/08 naar 7% in 2017/18.

Het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek kiest in het landsdeel Zuidoost is tussen 2007/08 en 2017/18 gegroeid.1 Het aandeel blijft echter bescheiden. In 2007/08 was het aandeel meisjes in het vmbo-bb 3%, in 2017/18 was dit 7%. Het aandeel meisjes in vmbo-kb bedraagt nu 11%, ten opzichte van 6% in 2007/08.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen de totale populatie leerlingen in het derde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek gekozen heeft.
loading...

Zuidwest

Landsdeel Zuidwest

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen in het landsdeel Zuidwest dat kiest in het vmbo-bb voor een bètatechnisch profiel is gedaald. In 2007/08 was het aandeel nog 27%; in 2017/18 bedraagt dit nog maar 24%. Deze daling is ook terug te zien in het aandeel bètastudenten in het vmbo-kb; dat bedraagt nu 23%, ten opzichte van 25% in 2007/08. Binnen de gemengde leerweg (vmbo-gl) is ook een daling te zien van 15% in 2007/08 naar 12% in 2017/18.

Het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek kiest in het landsdeel Zuidwest is tussen 2007/08 en 2017/18 gegroeid.1 Het aandeel blijft echter bescheiden. In 2007/08 was het aandeel meisjes in het vmbo-bb 3%, in 2017/2018 is dit 7%. Het aandeel meisjes in vmbo-kb bedraagt nu 9%, ten opzichte van 5% in 2017/18.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen de totale populatie leerlingen in het derde leerjaar. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen de groep leerlingen die voor bètatechniek gekozen heeft.
loading...

Landelijk

landelijk

AANTAL GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK VMBO-GL/TL

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg is ook het afgelopen jaar weer toegenomen. In vmbo-gl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 2.077 in 2005/06 tot 2.562 in 2015/16. Binnen vmbo-tl gaat het om 19.635 gediplomeerden in 2015/16, ten opzichte van 15.686 gediplomeerden in 2005/06. 

loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg is in het landsdeel Noordwest het afgelopen jaren toegenomen. In het vmbo-gl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 160 in 2005/06 tot 388 in 2015/16. Binnen vmbo-tl gaat het om 4.633 gediplomeerden in 2015/16, ten opzichte van 3.771 gediplomeerden in 2005/06.

 

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg is in het landsdeel Noord het afgelopen jaren toegenomen. In het vmbo-gl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 218 in 2005/06 tot 285 in 2015/16. Binnen vmbo-tl gaat het om 2.396 gediplomeerden in 2015/16, ten opzichte van 1.863 gediplomeerden in 2005/06.

loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg is in het landsdeel Oost het afgelopen jaren toegenomen. In het vmbo-gl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 556 in 2005/06 tot 662 in 2015/16. Binnen vmbo-tl gaat het om 3.856 gediplomeerden in 2015/16, ten opzichte van 3.037 gediplomeerden in 2005/06.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg is in het landsdeel Zuidoost het afgelopen jaren toegenomen. In het vmbo-gl is het aantal gediplomeerden licht afgenomen van 581 in 2005/06 tot 565 in 2015/16. Binnen vmbo-tl gaat het om 3.359 gediplomeerden in 2015/16, ten opzichte van 2.807 gediplomeerden in 2005/06.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

GEDIPLOMEERDEN BÈTATECHNIEK GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG

Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur-en scheikunde (NaSk) binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg is in het landsdeel Zuidwest het afgelopen jaren toegenomen. In het vmbo-gl is het aantal gediplomeerden toegenomen van 562 in 2005/06 tot 662 in 2015/16. Binnen vmbo-tl gaat het om 5.391 gediplomeerden in 2015/16, ten opzichte van 4.208 gediplomeerden in 2005/06.

loading...

Landelijk

landelijk

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

Het betreft voor zowel vmbo-gl als vmbo-tl niet alleen absolute stijging; het aandeel gediplomeerden met NaSk is ook toegenomen. Binnen vmbo-gl is het aandeel gestegen van 36% in 2005/06 tot 40% in 2015/16. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 39% naar 41%. Hiermee is de Techniekpactdoelstelling voor zowel de gemengde als theoretische leerweg behaald: vier op de tien leerlingen kiezen voor techniek.

Het aandeel meisjes binnen het totaal aantal gediplomeerden met NaSk is de afgelopen jaren gestegen. In vmbo-gl bedraagt het aandeel in 2015/16 29%, een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande twee jaren.1 In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het aandeel gestegen van 29% in 2005/06 naar 34% in 2015/16.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen het totaalaantal gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het totaalaantal gediplomeerden met NaSk.
loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Noordwest is het aandeel gediplomeerden binnen zowel het vmbo-gl als het vmbo-tl gestegen. Binnen vmbo-gl is het aandeel gestegen van 29% in 2005/06 tot 45% in 2015/16. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 36% naar 39%. Hiermee is de Techniekpactdoelstelling voor de theoretische leerweg nog niet behaald: minder dan vier op de tien leerlingen kiezen voor techniek. De doelstelling voor de gemengde leerweg is wel behaald.

Het aandeel meisjes binnen het totaal aantal gediplomeerden met NaSk in het landsdeel Noordwest is de afgelopen jaren gestegen.1 In vmbo-gl bedraagt het aandeel in 2015/16 37%, ten opzichte van 33% in 2005/06. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het aandeel gestegen van 29% in 2005/06 naar 33% in 2015/16.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen het totaalaantal gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het totaalaantal gediplomeerden met NaSk.
loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Noord is het aandeel gediplomeerden binnen het vmbo-gl gedaald, binnen het vmbo-tl is het aandeel juist gestegen. Binnen vmbo-gl is het aandeel gedaald van 40% in 2005/06 tot 35% in 2015/16. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 44% naar 45%. Hiermee is de Techniekpactdoelstelling voor de gemengde leerweg nog niet behaald, minder dan vier op de tien leerlingen kiezen voor techniek. De doelstelling voor de theoretische leerweg is wel behaald.

Het aandeel meisjes binnen het totaal aantal gediplomeerden met NaSk in het landsdeel Noord is de afgelopen jaren gestegen.1 In vmbo-gl bedraagt het aandeel in 2015/16 34%, ten opzichte van 31% in 2005/06. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het aandeel gestegen van 29% in 2005/06 naar 35% in 2015/16.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen het totaalaantal gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het totaalaantal gediplomeerden met NaSk.
loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Oost is het aandeel gediplomeerden binnen zowel het vmbo-gl als het vmbo-tl gestegen. Binnen vmbo-gl is het aandeel gestegen van 39% in 2005/06 tot 40% in 2015/16. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 38% naar 42%. Hiermee is de Techniekpactdoelstelling voor de theoretische leerweg nog niet behaald: minder dan vier op de tien leerlingen kiezen voor techniek. De doelstelling voor de gemengde leerweg is wel behaald.

Het aandeel meisjes binnen het totaal aantal gediplomeerden met NaSk in het landsdeel Oost is de afgelopen jaren gestegen.1 In vmbo-gl bedraagt het aandeel in 2015/16 29%, ten opzichte van 24% in 2005/06. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het aandeel gestegen van 28% in 2005/06 naar 36% in 2015/16.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen het totaalaantal gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het totaalaantal gediplomeerden met NaSk.
loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Zuidoost is het aandeel gediplomeerden binnen zowel het vmbo-gl als het vmbo-tl gestegen. Binnen vmbo-gl is het aandeel gestegen van 37% in 2005/06 tot 38% in 2015/16. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 38% naar 43%. Hiermee is de Techniekpactdoelstelling voor de gemengde leerweg nog niet behaald: minder dan vier op de tien leerlingen kiezen voor techniek. De doelstelling voor de theoretische leerweg is wel behaald.

Het aandeel meisjes binnen het totaal aantal gediplomeerden met NaSk in het landsdeel Zuidoost is de afgelopen jaren gestegen.1 In vmbo-gl bedraagt het aandeel in 2015/16 28%, ten opzichte van 19% in 2005/06. In het vmbo-tl zet de groei ook door en is het aandeel gestegen van 29% in 2005/06 naar 33% in 2015/16.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen het totaalaantal gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het totaalaantal gediplomeerden met NaSk.
loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

AANDEEL BÈTATECHNIEK BINNEN GEDIPLOMEERDEN VMBO-GL/TL

In het landsdeel Zuidwest is het aandeel gediplomeerden binnen zowel het vmbo-gl als het vmbo-tl gestegen. Binnen vmbo-gl is het aandeel gestegen van 34% in 2005/06 tot 41% in 2015/16. In dezelfde periode is het aandeel binnen vmbo-tl gestegen van 39% naar 40%. Hiermee is de Techniekpactdoelstelling voor zowel de gemengde leerweg als voor de theoretische leerweg behaald: vier op de tien leerlingen kiezen voor techniek.

Het aandeel meisjes binnen het totaal aantal gediplomeerden met NaSk in het landsdeel Zuidwest is de afgelopen jaren gedaald binnen de gemengde leerweg, het aandeel binnen de theoretische leerweg groeide wel.1 In vmbo-gl bedraagt het aandeel in 2015/16 23%, ten opzichte van 32% in 2005/06. In het vmbo-tl zet de groei wel door en is het aandeel gestegen van 29% in 2005/06 naar 32% in 2015/16.

 • 1. De grafiek toont het aandeel meisjes dat voor bètatechniek gekozen heeft binnen het totaalaantal gediplomeerden. Het percentage dat in de tekst genoemd wordt betreft het aandeel meisjes binnen het totaalaantal gediplomeerden met NaSk.
loading...

Landelijk

landelijk

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (64%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (51%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 80%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn. 

 • 1. Het gaat om 80% voor vmbo-bb, 83% voor vmbo-kb en 82% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Noordwest, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (63%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (51%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 80%)1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 78% voor vmbo-bb, 82% voor vmbo-kb en 80% voor vmbo-gl.
 • 2.

  Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Noord, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (59%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (47%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 79%) 1 aan hun technische profiel in het vmbo. 2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 77% voor vmbo-bb, 79% voor vmbo-kb en 79% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Oost

LANDSDEEL OOST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Oost, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (64%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (48%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb houden beduidend vaker vast (+/- 83%) 1 aan hun technische profiel in het vmbo. 2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 83% voor vmbo-bb, 86% voor vmbo-kb en 80% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Zuidoost

LANDSDEEL ZUIDOOST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Zuidoost, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (65%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (52%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb/gl houden beduidend vaker vast (+/- 82%) 1 aan hun technische profiel in het vmbo. 2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-gl/tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 80% voor vmbo-bb, 83% voor vmbo-kb en 82% voor vmbo-gl.
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.
loading...

Zuidwest

LANDSDEEL ZUIDWEST

DOORSTROOM LEERLINGEN BÈTATECHNISCH VMBO NAAR BÈTATECHNISCH MBO

Van de leerlingen in het bètatechnische vmbo in het landsdeel Zuidwest, over alle leerwegen gezien, kiest het ruime merendeel voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo (66%). Tussen de leerwegen zijn wel verschillen op te merken. Binnen de theoretische leerweg (vmbo-tl) kiest een lager percentage (55%) van de leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek. De leerlingen binnen het bb/kb houden beduidend vaker vast (+/- 82%) 1 aan hun technische profiel in het vmbo.2 Dit komt vooral door de ruimere definitie van bètatechniek binnen vmbo-tl: daar wordt gekeken naar alle leerlingen die examen doen in natuur- en scheikunde, terwijl er binnen vmbo bb/kb/gl duidelijke bètatechnische profielen zijn.

 • 1. Het gaat om 79% voor vmbo-bb, 84% voor vmbo-kb en 84% voor vmbo-gl
 • 2. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet opstromen naar havo en direct doorstromen naar het mbo.

Toptechniek in bedrijf

Het programma Toptechniek in bedrijf zet zich ervoor in dat meer jongeren op het vmbo voor bètatechniek kiezen en aansluitend succesvol doorstromen naar een bètatechnische mbo-opleiding. In 2012 is het programma gestart met 17 regio’s en is sindsdien uitgebreid naar 21 regio’s. Binnen de regio’s werken onderwijs (vmbo en mbo), bedrijfsleven en overheid samen aan doorlopende leerlijnen, onderwijsvernieuwing, professionalisering van docenten, macrodoelmatigheid en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Binnen de Toptechniek in bedrijf-regio’s werken 347 vmbo-scholen.1 en 35 mbo-instellingen samen.

De resultaten zijn positief: bij scholen die verbonden zijn aan Toptechniek in bedrijf is het aantal gediplomeerden met een technisch profiel hoger dan bij overige instellingen en stromen meer vmbo’ers met een technische achtergrond door naar een bètatechnische mbo-opleiding.

 • 1. De scholen uit het M-Tech-programma, dat zich specifiek richtte op bètatechniek op vmbo-tl, zijn sinds 2016/17 opgenomen in de netwerken van Toptechniek in bedrijf

Technet

Op initiatief van TechniekTalent.nu en PBT is sinds 2008 TechNet actief. TechNet stimuleert de regionale samenwerking tussen bedrijven, basisonderwijs en (v)mbo-scholen. Doelstellingen zijn een betere technische loopbaanoriëntatie en technisch onderwijs dat leerlingen aanspreekt. Een TechNetkring bestaat uit minimaal 1 vmbo-school en 8 technische bedrijven. In 2016-17 waren er 145 kringen en werden c.a. 1.200 activiteiten georganiseerd. Hierbij waren 547 basisscholen, 285 vmbo-scholen, 62 ROC-locaties en 3.349 bedrijven betrokken. 1

In het schooljaar 2016-2017 is voor het eerst het Vakkanjerprogramma uitgevoerd, met drie projecten in het vmbo. Duizenden leerlingen zijn aan de slag gegaan met het vinden van slimme oplossingen voor het Rode Kruis. Het ging om 4500 leerlingen uit de onderbouw van het vmbo, 1050 vmbo-tl-leerlingen en 175 vmbo-bb/kb-leerlingen.

 • 1. TechNet telt alle afzonderlijke vestigingen.

JINC: technische bliksemstages

JINC is een non-profitorganisatie die jongeren helpt bij een goede start op de arbeidsmarkt. Als onderdeel van het programma ‘Kiezen voor Technologie’ hebben in 2016 via JINC 1.719 vmbo-leerlingen een technische Bliksemstage gevolgd. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan binnen het betreffende bedrijf. Het doel is dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken voor een sector of vervolgopleiding.

Experimenten doorlopende leerlijnen

Met ingang van het schooljaar 2014/15 is het experiment met de vakmanschap- en technologieroute gestart. Deze routes bieden de mogelijkheid voor scholen om op bepaalde onderdelen af te wijken van de regelgeving, om zo vmbo en mbo in een geïntegreerde leerroute aan te bieden. Zo kan binnen een experiment desgewenst per leerling bepaald worden wanneer vmbo-examen wordt gedaan in een specifiek vak.

In 2016/17 zijn er ruim 200 actieve doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo: 111 vakmanschaproutes (mbo niveau 2 en 3) en 91 technologie- en beroepsroutes (mbo niveau 4). Voor het schooljaar 2017/18 zijn er 24 nieuwe routes goedgekeurd, waarvan 16 binnen de sector techniek.